f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
 
ข่าวสารทางหลวง
title
นายมนตรี เดชาสกุลสม รองปลัดกระทรวงคมนาคม ได้ตรวจราชการ การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่แขวงทางหลวงลพบุรี แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี ในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ และตามประเด็นการตรวจราชการ

     นายมนตรี เดชาสกุลสม รองปลัดกระทรวงคมนาคม ได้ตรวจราชการ การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่แขวงทางหลวงลพบุรี แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี ในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ และตามประเด็นการตรวจราชการ โดยมี นายนิพันธ์ ใหญ่อรุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 ตำแหน่งที่ 1 และ นายวิทย์ วรวงค์  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและรับฟังการบรรยายรายงานประเด็นหัวข้อการตรวจราชการ ณ ห้องประชุมละโว้ชั้น 3 สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)
title
นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) และ นายนิพันธ์ ใหญ่อรุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 ตำแหน่งที่ 1 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2567 ณ จุดบริการทั่วไทยแขวงทางหลวงในสังกัด จำนวน 4 จุด และศูนย์ข้อมูล พร้อมหน่วยบริการฉุกเฉิน “ชุดเคลื่อนที่เร็ว” สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)

    นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) และ นายนิพันธ์ ใหญ่อรุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 ตำแหน่งที่ 1 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2567 ณ จุดบริการทั่วไทยแขวงทางหลวงในสังกัด จำนวน 4 จุด และศูนย์ข้อมูล พร้อมหน่วยบริการฉุกเฉิน “ชุดเคลื่อนที่เร็ว” สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) ประกอบด้วยจุดบริการทั่วไทย ดังนี้ วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567 1. ศูนย์ข้อมูล และ หน่วยบริการฉุกเฉิน “ชุดเคลื่อนที่เร็ว” สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 1.จุดบริการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 21 (บ้านดีลัง) ตอนสะพานพุแค - แยกมะนาวหวาน ที่ กม.22+700 (ด้านขวาทาง) 2.จุดบริการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) บนทางหลวงหมายเลข 21 ที่ กม. 51+465 (สี่แยกม่วงค่อม) 3.จุดบริการแขวงทางหลวงสระบุรี บนทางหลวงหมายเลข 2 ที่ กม. 21+150 (หมวดทางหลวงแก่งคอย) และ ไปตรวจเยี่ยมหมวดทางหลวงมวกเหล็ก 4.จุดบริการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี บนทางหลวงหมายเลข 32 ที่ กม. 103+200 (หน้าสำนักงานแขวง)
title
นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) ให้การต้อนรับ นายนิพันธ์ ใหญ่อรุณ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 ตำแหน่งที่ 1

    นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) ให้การต้อนรับ นายนิพันธ์ ใหญ่อรุณ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 ตำแหน่งที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม ด้วยความยินดียิ่ง และขอให้คณะผู้ติดตาม เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ภาพกิจกรรม