f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
 
ข่าวสารทางหลวง
title
กรมทางหลวง บูรณะปรับปรุง ทล.2 สาย บ.ห้วยหินลาด - อ.โนนสะอาด ระยะทาง 30 กิโลเมตร แล้วเสร็จ เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งภาคอีสานเชื่อม สปป.ลาว

กรมทางหลวง บูรณะปรับปรุง ทล.2 สาย บ.ห้วยหินลาด - อ.โนนสะอาด ระยะทาง 30 กิโลเมตร แล้วเสร็จ เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งภาคอีสานเชื่อม สปป.ลาว   กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย บ.ห้วยหินลาด - อ.โนนสะอาด จ.ขอนแก่น รวมระยะทาง  30  กิโลเมตร แล้วเสร็จ เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งภาคอีสาน รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย เชื่อมไปสู่ สปป.ลาว   นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ทางหลวงหมายเลข 2 หรือ ถนนมิตรภาพ มีความยาวทั้งหมดประมาณ 496 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นที่จังหวัดสระบุรีและสิ้นสุดที่จังหวัดหนองคาย ปัจจุบันพบว่า สภาพการจราจรในเส้นทางมีปริมาณหนาแน่น เฉลี่ย 27,805 คัน/วัน เป็นรถบรรทุกหนัก 37.23%  ทำให้ทางหลวงเกิดความเสียหาย จำเป็นต้องได้รับการบูรณะปรับปรุง และพัฒนาแนวเส้นทางเพื่อให้สามารถรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างภูมิภาคได้  กรมทางหลวงเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย บ.ห้วยหินลาด ถึง อ.โนนสะอาด จ.ขอนแก่น ระหว่าง กม.ที่ 365+027 ตั้งแต่บริเวณใกล้ทางเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ถึงกม.ที่ 395+027 บริเวณหน้าโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี รวมระยะทาง 30 กิโลเมตร โดยก่อสร้างเป็นมาตรฐานชั้นทางพิเศษขนาด ๔ ช่องจราจร (ไป-กลับ) ผิวทางคอนกรีตหนา 28 เซนติเมตร ช่องจราจร กว้างช่องละ ๓.๕o เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง ๑.๕o เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง ๒.๕๐ เมตร และบริเวณทางหลวงผ่านย่านชุมชนได้ทำการขยายช่องจราจรแบบเต็มเขตทาง มีทางเท้า ระบบระบายน้ำ ติดตั้งป้ายจราจร และไฟส่องสว่างเพื่อเพิ่มความปลอดภัย งบประมาณ 870,271,200  บาท   โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรและการขนส่งที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งระบายการจราจรในเส้นทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุบัติเหตุ ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก ทั้งนี้ กรมทางหลวงขอความร่วมมือประชาชนโปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้เส้นทาง หากต้องการสอบถามสภาพเส้นทางจราจรหรือขอความช่วยเหลือต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)
title
กรมทางหลวง ขยาย 4 ช่องจราจร ทล.210 สายหนองบัวลำภู-เลย ตอน อ.นาวัง-บ.วังสำราญ จ.หนองบัวลำภู ระยะทาง 19.8 กิโลเมตร แล้วเสร็จ เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน

กรมทางหลวง ขยาย 4 ช่องจราจร ทล.210 สายหนองบัวลำภู-เลย ตอน อ.นาวัง-บ.วังสำราญ จ.หนองบัวลำภู ระยะทาง 19.8 กิโลเมตร แล้วเสร็จ เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน   กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 สายหนองบัวลำภู - เลย ตอน อ.นาวัง-บ.วังสำราญ จ.หนองบัวลำภู ระยะทาง 19.844 กิโลเมตร เป็น 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ เชื่อมโครงข่ายคมนาคมขนส่งภาคอีสานตอนบน   นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ทางหลวงหมายเลข 210 สายหนองบัวลำภู-เลย ตอน อ.นาวัง-บ.วังสำราญ จ.หนองบัวลำภู เป็นทางหลวงเชื่อมการเดินทางกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน         เช่น จ.เลย จ.อุดรธานี ไป จ. เพชรบูรณ์ และ จ. พิษณุโลก ในช่วงระหว่าง กม.71+675 - กม.81+821 และ กม.84+350 - กม.94+048 เดิมมีขนาด 2 ช่องจราจรสวนทางกัน และมีผิวจราจรที่แคบเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ประกอบกับในพื้นที่ดังกล่าวมีปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้นตามสภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้า จึงมีความจำเป็นต้องมีการก่อสร้างขยายทางหลวงช่วงดังกล่าวเพื่อรองรับการเดินทางให้มีความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการปรับปรุงและเพิ่มความแข็งแรงของชั้นโครงสร้างทางให้ดีขึ้น สำหรับโครงการฯ มีลักษณะการก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด ๔ ช่องจราจร (ไป-กลับ)    ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร ผิวทางคอนกรีต แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบยก  ก่อสร้างสะพานข้ามแยก 2 แห่ง, สะพานข้ามคลอง 4 แห่ง และสะพานลอยคนเดินข้าม 2 แห่ง รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง งบประมาณ 889,120,800 บาท   เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งบนโครงข่ายทางหลวงพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู เชื่อมการเดินทางกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ตอนบนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต เพิ่มศักยภาพการขนส่งอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่โครงการ การเกษตร และการท่องเที่ยว ให้เกิดความเจริญในท้องถิ่นและประเทศต่อไป
title
กรมทางหลวงขยาย ทล.2445 สาย บุรีรัมย์ – ต.แสลงโทน – อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ แล้วเสร็จ ยกระดับด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ของภาคอีสาน

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 2445 สาย บุรีรัมย์ – ต.แสลงโทน – อ.ประโคนชัย จาก 2 ช่องจราจร ให้เป็น 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ ระยะทางยาว 15 กิโลเมตร ตามนโยบายกระทรวงคมนาคมที่ต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งมวลชนสินค้าและบริการ ทางหลวงหมายเลข 2445 สายบุรีรัมย์ – ต.แสลงโทน – อ.ประโคนชัย แต่เดิมคือทางหลวงหมายเลข 219 สาย บรบือ – บุรีรัมย์ ที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดบุรีรัมย์ในแนวเหนือ – ใต้ และมีเส้นทางคาบเกี่ยวกับจังหวัดสุรินทร์ รวมระยะทางตลอดสาย 136.48 กิโลเมตร เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานานมีปริมาณการจราจรและรถบรรทุกหนักจำนวนมากไม่สามารถรองรับปริมาณจราจรที่หนาแน่น ประกอบกับมีทางแยกเป็นจำนวนมากและอยู่ใกล้กัน จึงก่อให้เกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินโครงการดังกล่าวก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 2445 สายบุรีรัมย์ – ต.แสลงโทน – อ.ประโคนชัย ระหว่าง กม.26+500 – กม.41+500 ระยะทางยาวประมาณ 15 กิโลเมตร ให้เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร (ไป – กลับ ข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร ด้านในกว้าง 0.50 เมตร  แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบแบริเออร์คอนกรีต และเกาะกลางแบบยก รวมความกว้างประมาณ 21.75 - 23.60 เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย งบประมาณ 458.47 ล้านบาท โดยเป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบนเครือข่ายทางหลวงที่เชื่อมจากจังหวัดบุรีรัมย์ ไปตัดทางหลวงหมายเลข 224 (นครราชสีมา – หินโคน) บริเวณชายแดน ไทย – กัมพูชา ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญอีกเส้นหนึ่ง ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการฯ จะสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการรองรับปริมาณการจราจรที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งทำให้การคมนาคมมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น และสามารถใช้เป็นเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นรายได้หลักส่วนหนึ่งของประเทศต่อไปทั้งปัจจุบันและอนาคต กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตาม “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) ชมคลิปวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่ https://youtu.be/uCZUuc1K6wU
ภาพกิจกรรม