f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
 
ข่าวสารทางหลวง
title
นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) ให้การต้อนรับ นายประเสริฐ อติภัทรากูล เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 ตำแหน่งที่ 2

     นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) ให้การต้อนรับ นายประเสริฐ อติภัทรากูล เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 ตำแหน่งที่ 2 พร้อมด้วยคณะแขวงทางหลวงลำปางที่ 2 และผู้ติดตาม ด้วยความยินดียิ่ง และขอให้คณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 และผู้ติดตาม เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
title
นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการทั่วไทยแขวงทางหลวงในสังกัด จำนวน 6 จุด และศูนย์ข้อมูล สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)

    นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการทั่วไทยแขวงทางหลวงในสังกัด จำนวน 6 จุด และศูนย์ข้อมูล สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) ประกอบด้วยจุดบริการทั่วไทย ดังนี้ วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2565 1 .จุดบริการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 21 (บ้านดีลัง) ตอนสะพานพุแค - แยกมะนาวหวาน ที่ กม.22+700 (ด้านขวาทาง) 2.ศูนย์ข้อมูล สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2565 1.จุดบริการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) บนทางหลวงหมายเลข 21 ที่ กม. 51+465 (สี่แยกม่วงค่อม) 2.จุดบริการแขวงทางหลวงสระบุรี  บนทางหลวงหมายเลข 2 ที่ กม. 21+150 (หมวดทางหลวงแก่งคอย) และ ไปตรวจเยี่ยมหมวดทางหลวงมวกเหล็ก 3.จุดบริการแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1  บนทางหลวงหมายเลข 1 ที่ กม. 377+342 (หมวดทางหลวงบ้านแดน) 4.จุดบริการแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)  บนทางหลวงหมายเลข 11 ที่ กม. 38+850 (หน้าสำนักงานแขวง) 5.จุดบริการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี  บนทางหลวงหมายเลข 32 ที่ กม. 103+200 (หน้าสำนักงานแขวง) โดยมีผู้อำนวยการแขวงทางหลวง พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ
title
นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดจุดบริการทางหลวง เทศกาลปีใหม่ 2567 ของแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 21 (บ้านดีลัง) ตอนสะพานพุแค - แยกมะนาวหวาน ที่ กม.22+700 ด้านขวาทาง

           นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดจุดบริการทางหลวง เทศกาลปีใหม่ 2567 ของแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 21 (บ้านดีลัง) ตอนสะพานพุแค - แยกมะนาวหวาน ที่ กม.22+700 ด้านขวาทาง โดยมีนายกฤษณ์ หย่ำวิไล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 ,เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 ,ตำรวจทางหลวงพัฒนานิคม ,ตำรวจภูธรพัฒนานิคม และเทศบาลตำบลดีลัง ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานเปิดจุดบริการทางหลวง