f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
นายมนตรี เดชาสกุลสม รองปลัดกระทรวงคมนาคม ได้ตรวจราชการ การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่แขวงทางหลวงลพบุรี แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี ในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ และตามประเด็นการตรวจราชการ
ลงวันที่ 15/04/2567

     นายมนตรี เดชาสกุลสม รองปลัดกระทรวงคมนาคม ได้ตรวจราชการ การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่แขวงทางหลวงลพบุรี แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี ในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ และตามประเด็นการตรวจราชการ โดยมี นายนิพันธ์ ใหญ่อรุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 ตำแหน่งที่ 1 และ นายวิทย์ วรวงค์  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและรับฟังการบรรยายรายงานประเด็นหัวข้อการตรวจราชการ ณ ห้องประชุมละโว้ชั้น 3 สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)


'