f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 225 ตอนควบคุม 0202 ตอน เกยไชย - ศรีมงคล ตอน 1 ระหว่าง กม.85+000 - กม.90+000 03/04/2563 03/04/2563 สทล.11/27/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
2 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอน หนองเบน - ลาดยาว ระหว่าง กม.2+945 - กม.8+000 03/04/2563 03/04/2563 สทล.11/26/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
3 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3005 ตอน นครสวรรค์ - โกรกพระ ตอน 1 ระหว่าง กม.7+521 - กม.8+550 03/04/2563 03/04/2563 สทล.11/25/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
4 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะ โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ กม.21+000 - กม.25+000 (RT) เป็นตอนๆ 01/04/2563 01/04/2563 สทล.11/24/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
5 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะ โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0303 ตอน สิงห์เหนือ - โพนางดำออก ระหว่าง กม.98+750 - กม.101+300 (LT) 31/03/2563 31/03/2563 สทล.11/23/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
6 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1182 ตอน แยกนวมินทร์ - หาดเสลา ระหว่าง กม.3+225 - กม.4+160 30/03/2563 30/03/2563 สทล.11/22/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
7 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน หนองน้ำใส - ปางโก ระหว่าง กม.23+465 - กม.24+620 30/03/2563 30/03/2563 สทล.11/21/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
8 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ดงพลับ - ม่วงค่อม ระหว่าง กม.44+419 - กม.45+615 30/03/2563 30/03/2563 สทล.11/20/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
9 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกโรงเรียนสุธีวิทยา - ดงจำปา ระหว่าง กม.144+086 - กม.146+940 27/03/2563 27/03/2563 สทล.11/19/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
10 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โคกสำโรง - หนองม่วง ระหว่าง กม.192+614 - กม.196+440 27/03/2563 27/03/2563 สทล.11/17/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
11 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอน ปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ระหว่าง กม.113+887 - กม.114+207 ทางหลวงหมายเลข 3048 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยบง - ท่าลาน ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+100 27/03/2563 27/03/2563 สทล.11/18/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
12 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หนองม่วง - ลำพยนต์ ระหว่าง กม.211+221 - กม.212+508 25/03/2563 25/03/2563 สทล.11/14/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
13 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3043 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองตาโล่ - สะพานใหม่ ระหว่าง กม.18+000 - กม.20+903 25/03/2563 25/03/2563 สทล.11/16/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
14 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2089 ตอนควบคุม 0301 ตอน คลองท่าข้าม - น้ำตกวังก้านเหลือง ระหว่าง กม.39+300 - กม.42+050 25/03/2563 25/03/2563 สทล.11/15/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
15 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3005 ตอน นครสวรรค์ - โกรกพระ ตอน 2 ระหว่าง กม.12+055 - กม.12+878 24/03/2563 24/03/2563 สทล.11/13/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 1 ถึง 15 จาก 32 รายการ