f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด(ยางรถยนต์,เศษเหล็ก)งานเงินทุนฯ 28/03/2562 28/03/2562 สทล.11.1/พ.4/2/62 ลว. 28 มีนาคม 62 สำนักงานทางหลวงที่ 11
2 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี ๒๕๖๒ ค่าก่อสร้างอาคารทดสอบวัสดุงานทาง ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์วิศวกรรม สำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ (ลพบุรี) 16/01/2562 16/01/2562 สทล.11/27/2562 ลว. 16 มกราคม 2562 สำนักงานทางหลวงที่ 11
3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2562 ค่าก่อสร้างถนนภายในสำนักงานทางหลวงที่ 11 04/01/2562 04/01/2562 สทล.11/26/2562 ลว. 4 มกราคม 2562 สำนักงานทางหลวงที่ 11
4 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองแซง - สระบุรี ระหว่าง กม.25+545 - กม.25+902 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/12/2561 18/12/2561 สทล.11/25/2562 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานทางหลวงที่ 11
5 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 3 รายการ 27/11/2561 27/11/2561 สทล.11.1/พ.4/2/62 ลว. 28 มีนาคม ื62 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ