f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2563 03/04/2563 430406376 สำนักงานทางหลวงที่ 11
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 03/04/2563 03/04/2563 430406378 สำนักงานทางหลวงที่ 11
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ 03/04/2563 03/04/2563 430856375 สำนักงานทางหลวงที่ 11
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2563 03/04/2563 430856375 สำนักงานทางหลวงที่ 11
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2563 03/04/2563 430406374 สำนักงานทางหลวงที่ 11
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2563 30/03/2563 430406371 สำนักงานทางหลวงที่ 11
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2563 27/03/2563 430456368 สำนักงานทางหลวงที่ 11
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 27/03/2563 27/03/2563 430406367 สำนักงานทางหลวงที่ 11
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 27/03/2563 27/03/2563 430406366 สำนักงานทางหลวงที่ 11
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2563 27/03/2563 430406365 สำนักงานทางหลวงที่ 11
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง จำนวน 5 ราย เพื่อใช้กับรถหมายเลข 23-6193-97-9 23/03/2563 23/03/2563 430/30/42/63 สำนักงานทางหลวงที่ 11
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบปรับอากาศรถยนต์ รถหมายเลข 23-6031-95-2 23/03/2563 23/03/2563 430/44/63 สำนักงานทางหลวงที่ 11
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบปรับอากาศรถยนต์ รถหมายเลข 61-6012-94-7 23/03/2563 23/03/2563 430/43/63 สำนักงานทางหลวงที่ 11
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ รถหมายเลข 64-6009-95-5 19/03/2563 19/03/2563 430/40/63 สำนักงานทางหลวงที่ 11
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2563 17/03/2563 430406361 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 1 ถึง 15 จาก 191 รายการ