f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบมีดรถเกลี่ยพร้อมน็อต จำนวน 3 รายการ ใช้กับรถหมายเลข 41-5013-79-3 24/05/2566 430/30/73/66 สำนักงานทางหลวงที่ 11
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์ 120 แอมป์ 1 ลูก ใช้กับรถหมายเลข 41-5013-79-3 24/05/2566 430/30/72/66 สำนักงานทางหลวงที่ 11
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดสายไฮดรอลิคขนาด 157 และ ยาว 150 พร้อมย้ำหัวทั้ง 2 ข้าง รถหมายเลข 31-6201-91-4 19/05/2566 430/69/66 สำนักงานทางหลวงที่ 11
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระยะที่ 190,000 กม. รถหมายเลข 21-6493-15-0 19/05/2566 430/70/66 สำนักงานทางหลวงที่ 11
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2566 4304066100 สำนักงานทางหลวงที่ 11
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้กับรถหมายเลข 23-1221-97-1 09/05/2566 430/30/68/66 สำนักงานทางหลวงที่ 11
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2566 4304066102 สำนักงานทางหลวงที่ 11
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 12,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2566 4303566105 สำนักงานทางหลวงที่ 11
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์ 85 แอมป์ จำนวน 2 ลูก ใช้กับรถหมายเลข 23-1221-97-1 03/05/2566 430/30/66/66 สำนักงานทางหลวงที่ 11
10 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คหัวฉีดพร้อมอะไหล่ จำนวน 1 รายการ ใช้กับรถหมายเลข 23-1221-97-1 03/05/2566 430/67/66 สำนักงานทางหลวงที่ 11
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถยนต์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้กับรถหมายเลข 25-6465-94-5 01/05/2566 430/30/65/66 สำนักงานทางหลวงที่ 11
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2566 430406698 สำนักงานทางหลวงที่ 11
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 4,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2566 430356696 สำนักงานทางหลวงที่ 11
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2566 430406695 สำนักงานทางหลวงที่ 11
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบหล่อเย็นเครื่องพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถหมายเลข 44-9209-13-2 19/04/2566 430/63/66 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,134 รายการ