f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9 ) สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) จ. ลพบุรี 1 แห่ง 29/10/2563 สทล.11/2/2564 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
2 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8 ) สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) จ. ลพบุรี ๑ แห่ง 29/10/2563 สทล.11/1/2564 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2563 4304563245 สำนักงานทางหลวงที่ 11
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2563 4304563244 สำนักงานทางหลวงที่ 11
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2563 4306063242 สำนักงานทางหลวงที่ 11
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2563 4304563241 สำนักงานทางหลวงที่ 11
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2563 4308563240 สำนักงานทางหลวงที่ 11
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2563 4308563239 สำนักงานทางหลวงที่ 11
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2563 4308563238 สำนักงานทางหลวงที่ 11
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2563 4303563237 สำนักงานทางหลวงที่ 11
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2563 4303563237 สำนักงานทางหลวงที่ 11
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2563 4304063235 สำนักงานทางหลวงที่ 11
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2563 4304063234 สำนักงานทางหลวงที่ 11
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2563 4304063229 สำนักงานทางหลวงที่ 11
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2563 4304063228 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 1 ถึง 15 จาก 381 รายการ