f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/05/2564 430406494 สำนักงานทางหลวงที่ 11
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2564 430406493 สำนักงานทางหลวงที่ 11
3 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเรือนไมล์ เพื่อใช้กับรถหมายเลข 64-6009-95-5 03/05/2564 430/86/64 สำนักงานทางหลวงที่ 11
4 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถยนต์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้กับรถหมายเลข 21-6460-10-0 03/05/2564 430/30/85/64 สำนักงานทางหลวงที่ 11
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งผ้าม่าน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2564 4306492 สำนักงานทางหลวงที่ 11
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2564 430406491 สำนักงานทางหลวงที่ 11
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2564 430606490 สำนักงานทางหลวงที่ 11
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง จำนวน 3 รายการ รถหมายเลข 82-6123-14-9 30/04/2564 430/30/84/64 สำนักงานทางหลวงที่ 11
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดกระจกพร้อมติดฟิมล์ รถหมายเลข 44-0784-18-8 44-8803-08-5 21-6652-17-9 30/04/2564 430/83/64 สำนักงานทางหลวงที่ 11
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2564 430406489 สำนักงานทางหลวงที่ 11
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2564 430406488 สำนักงานทางหลวงที่ 11
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 4,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2564 430356486 สำนักงานทางหลวงที่ 11
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2564 430406485 สำนักงานทางหลวงที่ 11
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2564 430406484 สำนักงานทางหลวงที่ 11
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้กับรถหมายเลข 68-6308-18-1 23/04/2564 430/30/82/64 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 1 ถึง 15 จาก 538 รายการ