f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 10W-30 จำนวน1 ถัง (200 ลิตร) 19/02/2563 19/02/2563 430/35/33/63 สำนักงานทางหลวงที่ 11
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของใช้ในโรงงานเพื่อใช้กับเครื่องจักรยานพาหนะส่วนเครื่องจักรกล จำนวน 14 รายการ 18/02/2563 18/02/2563 430/85/32/63 สำนักงานทางหลวงที่ 11
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2563 13/02/2563 430856343 สำนักงานทางหลวงที่ 11
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถจำนวน 17 รายการ ใช้กับรถหมายเลข 82-6025-94-4 07/02/2563 07/02/2563 430/30/30/63 สำนักงานทางหลวงที่ 11
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถยนต์ จำนวน 5 รายการ รถหมายเลข 61-6012-94-7 06/02/2563 06/02/2563 430/30/29/63 สำนักงานทางหลวงที่ 11
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถ จำนวน 30 รายการ ใช้กับรถหมายเลข 47-6034-90-1 06/02/2563 06/02/2563 430/30/28/63 สำนักงานทางหลวงที่ 11
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบมีดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ 06/02/2563 06/02/2563 430/30/27/63 สำนักงานทางหลวงที่ 11
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาง TIRE 205R16 จำนวน 4 เส้น รถหมายเลข 44-0644-18-7 31/01/2563 31/01/2563 430/30/26/63 สำนักงานทางหลวงที่ 11
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมทำสีหางบันไดทางขึ้นเครื่องจักร รถหมายเลข 46-6009-95-5 31/01/2563 31/01/2563 430/24/63 สำนักงานทางหลวงที่ 11
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 30/01/2563 30/01/2563 430/70/22/63 สำนักงานทางหลวงที่ 11
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง จำนวน 31 รายการเพื่อเข้าสต๊อกส่วนเครื่องจักรกล สทล.11 30/01/2563 30/01/2563 430/30/20/63 สำนักงานทางหลวงที่ 11
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสีถัง,ซ่อมประกอบติดตั้งท่อยางเดินน้ำ,เปลี่ยนเห็กแผ่นม้วนใต้ท้องถังบรรจุน้ำ และเปลี่ยนเห็นแผ่นแยกกั้นน้ำในถัง รถหมายเลข 25-6513-95-8 29/01/2563 29/01/2563 430/18/63 สำนักงานทางหลวงที่ 11
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ 70 แอมป์ จำนวน 2 ลูก รถหมายเลข 47-6034-90-1 29/01/2563 29/01/2563 430/30/17/63 สำนักงานทางหลวงที่ 11
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถยนต์ จำนวน 8 รายการ 27/01/2563 27/01/2563 430/30/16/63 สำนักงานทางหลวงที่ 11
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 27/01/2563 27/01/2563 430/35/15/63 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 1 ถึง 15 จาก 163 รายการ