f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนโซ่ยืดสะพานช่วงท่อนท้าย เปลี่ยนโซ่ล็อกสะพานท้ายและเปลี่ยนปั๊มไฮดรอลิคยกสะพานท้าย รถหมายเลข 15-6220-94-7 20/02/2567 430/40/67 สำนักงานทางหลวงที่ 11
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่และใบมีด จำนวน 7 รายการ รถหมายเลข 82-6256-22-0 09/02/2567 430/30/39/67 สำนักงานทางหลวงที่ 11
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟสัญญาณหลังคา(เหลือง) ขนาด 12 โวลท์ จำนวน 2 ชุด รถหมายเลข 21-6493-15-0และ22-6651-17-8 13/02/2567 430/85/38/67 สำนักงานทางหลวงที่ 11
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2567 430406739 สำนักงานทางหลวงที่ 11
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้ในโรงงานเพื่อใช้กับเครื่องักรและยานพาหนะ จำนวน 30 รายการ 08/02/2567 430/85/36/67 สำนักงานทางหลวงที่ 11
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2567 430406735 สำนักงานทางหลวงที่ 11
7 ประกาศผู้การเสนอราคา ซื้อยางนอก ยางในพร้อมยางรองขนาด 16.9-9-18-12 PLY จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้กับรถหมายเลข 77-6178-14-7 06/02/2567 430/30/32/67 สำนักงานทางหลวงที่ 11
8 ประกาศผู้การเสนอราคา ซื้อยางนอก ยางใน ขนาด 900-20-12 ชั้น จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้กับรถหมายเลข 25-6977-16-6 06/02/2567 430/30/33/67 สำนักงานทางหลวงที่ 11
9 ประกาศผู้การเสนอราคา ซื้อยางนอก ยางใน ขนาด 1000-20-14 พร้องยางรอง จำนวน 4 ชุด เพื่อใช้กับรถหมายเลข 74-622-18-9 06/02/2567 430/30/35/67 สำนักงานทางหลวงที่ 11
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้กับส่วนเครื่องจักรกล สทล.11 ลพบุรี 25/01/2567 430/35/28/67 สำนักงานทางหลวงที่ 11
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถยนต์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้กับรถหมายเลข 44-8991-11-0 29/01/2567 430/30/29/67 สำนักงานทางหลวงที่ 11
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2567 430356731 สำนักงานทางหลวงที่ 11
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2567 430356730 สำนักงานทางหลวงที่ 11
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก - ยางใน พร้อมยางรองขนาด 1000-20-14PR จำนวน 6 ชุด เพื่อใช้กับรถหมายเลข 46-6028-02-5 23/01/2567 430/30/27/67 สำนักงานทางหลวงที่ 11
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบมีดและน็อต จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้กับรถหมายเลข 41-5013-79-2 18/01/2567 430/30/20/67 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,265 รายการ