f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ SAMSUNG รุ่น ML -3710 ND oe00 1 กล่อง และ หมึกปริ้นเตอร์ ยีห้อ OKI รุ่น B412 จำนวน 2 กล่อง 23/07/2564 430/70/119/64 สำนักงานทางหลวงที่ 11
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ รถหมายเลข 21-6461-10-0 23/07/2564 430/117/64 สำนักงานทางหลวงที่ 11
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2564 4304564173 สำนักงานทางหลวงที่ 11
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง เช็คหัวฉีดพร้อมอะไหล่ ล้างหม้อน้ำ และติดตั้งสัญญาณไฟไซเรน เพื่อใช้กับรถหมายเลข 46-6602-07-4 21/07/2564 430/114/64 สำนักงานทางหลวงที่ 11
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสายพานไทมิ่ง เพื่อใช้กับรถหมายเลข 21-6493-15-0 21/07/2564 430/115/64 สำนักงานทางหลวงที่ 11
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางเรเดียลพร้อมจุ๊บเลส ขนาด 215.70 R 15 C จำนวน 4 เส้น เพื่อใช้กับรถหมายเลข 44-9095-13-8 21/07/2564 430/30/116/64 สำนักงานทางหลวงที่ 11
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2564 4309064172 สำนักงานทางหลวงที่ 11
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2564 4304064148 สำนักงานทางหลวงที่ 11
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2564 43064155 สำนักงานทางหลวงที่ 11
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2564 4304064153 สำนักงานทางหลวงที่ 11
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2564 4304064152 สำนักงานทางหลวงที่ 11
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 85 จำนวน 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2564 4303564154 สำนักงานทางหลวงที่ 11
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านเลขที่ 29 สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2564 43064170 สำนักงานทางหลวงที่ 11
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2564 43064169 สำนักงานทางหลวงที่ 11
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2564 4309064167 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 1 ถึง 15 จาก 596 รายการ