f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงและขยายถนนเพื่อพัฒนาเมืองสิงห์บุรี เชื่อมโยงสู่ค่ายบางระจันทางหลวงหมายเลข369ตอนทางเลี่ยงเมืองสิงห์บุรีระหว่างกม.0+200-กม.1+380(RT)ตำบลต้นโพธิ์อำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี 23/02/2564 สทล.11/42/2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
2 โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ปรับปรุงพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมขยายช่องจราจรเพื่อเปิดประตูบ้านคูเมือง ทางหลวงหมายเลข 311 ตอน วัดกระดังงา-บ้านม้า ระหว่าง 48+600 - กม.49+600 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี 22/01/2564 สทล.11/35/2564 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
3 โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ปรับปรุงพัฒนาเส้นทางการคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงจุดเสี่ยงบนเส้นทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0301 ตอน ไชโย - สิงห์ใต้ ระหว่าง กม.73+710 - กม.74+240 18/06/2563 สทล.11/48/2563 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
4 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลเดี่ยว - ซับบอน ระหว่าง กม.8+485 - กม.9+585 19/03/2564 สทล.11.34.2563 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
5 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 3 รายการ 10/05/2562 สทล.11.1/พ.4/2/62 ลว. 28 มีนาคม ื62 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ