f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) และ นายนิพันธ์ ใหญ่อรุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 ตำแหน่งที่ 1 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2567 ณ จุดบริการทั่วไทยแขวงทางหลวงในสังกัด จำนวน 4 จุด และศูนย์ข้อมูล พร้อมหน่วยบริการฉุกเฉิน “ชุดเคลื่อนที่เร็ว” สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)
ลงวันที่ 12/04/2567
    นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) และ นายนิพันธ์ ใหญ่อรุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 ตำแหน่งที่ 1 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2567 ณ จุดบริการทั่วไทยแขวงทางหลวงในสังกัด จำนวน 4 จุด และศูนย์ข้อมูล พร้อมหน่วยบริการฉุกเฉิน “ชุดเคลื่อนที่เร็ว” สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) ประกอบด้วยจุดบริการทั่วไทย ดังนี้
วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567
1. ศูนย์ข้อมูล และ หน่วยบริการฉุกเฉิน “ชุดเคลื่อนที่เร็ว” สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567
1.จุดบริการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 21 (บ้านดีลัง) ตอนสะพานพุแค - แยกมะนาวหวาน ที่ กม.22+700 (ด้านขวาทาง)
2.จุดบริการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) บนทางหลวงหมายเลข 21 ที่ กม. 51+465 (สี่แยกม่วงค่อม)
3.จุดบริการแขวงทางหลวงสระบุรี บนทางหลวงหมายเลข 2 ที่ กม. 21+150 (หมวดทางหลวงแก่งคอย) และ ไปตรวจเยี่ยมหมวดทางหลวงมวกเหล็ก
4.จุดบริการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี บนทางหลวงหมายเลข 32 ที่ กม. 103+200 (หน้าสำนักงานแขวง)

'