f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/05/2564 21,427.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2564 10,060.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเรือนไมล์ เพื่อใช้กับรถหมายเลข 64-6009-95-5 03/05/2564 9,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถยนต์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้กับรถหมายเลข 21-6460-10-0 03/05/2564 6,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งผ้าม่าน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2564 35,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2564 8,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2564 10,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง จำนวน 3 รายการ รถหมายเลข 82-6123-14-9 30/04/2564 7,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดกระจกพร้อมติดฟิมล์ รถหมายเลข 44-0784-18-8 44-8803-08-5 21-6652-17-9 30/04/2564 36,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2564 13,170.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2564 10,788.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 4,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2564 107,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2564 6,788.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2564 15,288.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้กับรถหมายเลข 68-6308-18-1 23/04/2564 9,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 550 รายการ