f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ SAMSUNG รุ่น ML -3710 ND oe00 1 กล่อง และ หมึกปริ้นเตอร์ ยีห้อ OKI รุ่น B412 จำนวน 2 กล่อง 23/07/2564 10,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ รถหมายเลข 21-6461-10-0 23/07/2564 12,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2564 5,065.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง เช็คหัวฉีดพร้อมอะไหล่ ล้างหม้อน้ำ และติดตั้งสัญญาณไฟไซเรน เพื่อใช้กับรถหมายเลข 46-6602-07-4 21/07/2564 57,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสายพานไทมิ่ง เพื่อใช้กับรถหมายเลข 21-6493-15-0 21/07/2564 7,733.05 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางเรเดียลพร้อมจุ๊บเลส ขนาด 215.70 R 15 C จำนวน 4 เส้น เพื่อใช้กับรถหมายเลข 44-9095-13-8 21/07/2564 14,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2564 155,899.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2564 10,064.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2564 6,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2564 10,904.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2564 5,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 85 จำนวน 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2564 5,918.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านเลขที่ 29 สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2564 130,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2564 370,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2564 100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 608 รายการ