f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 10W-30 จำนวน1 ถัง (200 ลิตร) 19/02/2563 22,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของใช้ในโรงงานเพื่อใช้กับเครื่องจักรยานพาหนะส่วนเครื่องจักรกล จำนวน 14 รายการ 18/02/2563 23,387.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2563 13,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถจำนวน 17 รายการ ใช้กับรถหมายเลข 82-6025-94-4 07/02/2563 65,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถยนต์ จำนวน 5 รายการ รถหมายเลข 61-6012-94-7 06/02/2563 12,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถ จำนวน 30 รายการ ใช้กับรถหมายเลข 47-6034-90-1 06/02/2563 121,089.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบมีดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ 06/02/2563 137,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาง TIRE 205R16 จำนวน 4 เส้น รถหมายเลข 44-0644-18-7 31/01/2563 23,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมทำสีหางบันไดทางขึ้นเครื่องจักร รถหมายเลข 46-6009-95-5 31/01/2563 93,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 30/01/2563 13,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง จำนวน 31 รายการเพื่อเข้าสต๊อกส่วนเครื่องจักรกล สทล.11 30/01/2563 75,530.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสีถัง,ซ่อมประกอบติดตั้งท่อยางเดินน้ำ,เปลี่ยนเห็กแผ่นม้วนใต้ท้องถังบรรจุน้ำ และเปลี่ยนเห็นแผ่นแยกกั้นน้ำในถัง รถหมายเลข 25-6513-95-8 29/01/2563 108,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ 70 แอมป์ จำนวน 2 ลูก รถหมายเลข 47-6034-90-1 29/01/2563 6,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถยนต์ จำนวน 8 รายการ 27/01/2563 10,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 27/01/2563 40,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 167 รายการ