f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบมีดรถเกลี่ยพร้อมน็อต จำนวน 3 รายการ ใช้กับรถหมายเลข 41-5013-79-3 24/05/2566 14,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์ 120 แอมป์ 1 ลูก ใช้กับรถหมายเลข 41-5013-79-3 24/05/2566 10,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดสายไฮดรอลิคขนาด 157 และ ยาว 150 พร้อมย้ำหัวทั้ง 2 ข้าง รถหมายเลข 31-6201-91-4 19/05/2566 7,670.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระยะที่ 190,000 กม. รถหมายเลข 21-6493-15-0 19/05/2566 6,589.49 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2566 8,727.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้กับรถหมายเลข 23-1221-97-1 09/05/2566 34,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2566 9,841.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 12,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2566 389,694.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์ 85 แอมป์ จำนวน 2 ลูก ใช้กับรถหมายเลข 23-1221-97-1 03/05/2566 7,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คหัวฉีดพร้อมอะไหล่ จำนวน 1 รายการ ใช้กับรถหมายเลข 23-1221-97-1 03/05/2566 31,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถยนต์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้กับรถหมายเลข 25-6465-94-5 01/05/2566 12,630.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2566 5,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 4,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2566 131,909.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2566 5,784.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 2 เดือน ม.ค.2566 ถึง มี.ค. 2566 21/04/2566 74,690.57 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,169 รายการ