f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 11 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี พ.ศ. 2565 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0202 ตอน ตากฟ้า - ไดตาล ระหว่าง กม.49+000 - กม.51+000 26/11/2564 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 11 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอน ป่าแดง - หาดชะอม ระหว่าง กม.7+900 - กม.10+800 26/11/2564 35,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระยะที่ 200,000 กิโลเมตร รถหมายเลข 21-6652-17-9 25/11/2564 6,141.37 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง จำนวน 29 รายการ เพื่อใช้กับเครื่องจักรพาหนะ สทล.11 23/11/2564 87,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถยนต์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้กับรถหมายเลข 21-6461-10-0 23/11/2564 6,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2564 119,770.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2564 5,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้กับเครื่องจักรยานพาหนะ สทล.11 22/11/2564 93,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 11 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี 2565 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) สำนักงานทางหวงที่ 11 (ลพบุรี)จ.ลพบุรี 1 แห่ง 24/11/2564 1,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางเรเดียลพร้อมจุ๊บเลส ขนาด 215.70R15C จำนวน 2 เส้น เพื่อใช้กับรถหมายเลข 44-9209-13-2 04/11/2564 7,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์ 85 แอปม์ พร้อมน้ำกรดและประจุไฟ จำนวน 2 ลูก เพื่อใช้กับรถหมายเลข 46-6417-05-4 04/11/2564 7,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถยนต์ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้กับรถหมายเลข 44-9209-13-2 04/11/2564 18,060.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2564 8,578.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราค ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2564 6,538.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 11 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) จ.ลพบุรี 1 แห่ง 09/11/2564 2,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 707 รายการ