f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 รายการ 10/09/2562 10/09/2562 4309062192 สำนักงานทางหลวงที่ 11
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดชุดเครื่องแบบยามรักษาการณ์ แขนสั้น จำนวน 11 ชุด 06/09/2562 06/09/2562 43062186 สำนักงานทางหลวงที่ 11
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุถังดับเพลิง น้ำยาดับเพลิง จำนวน 3 รายการ 06/09/2562 06/09/2562 4308562185 สำนักงานทางหลวงที่ 11
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 06/09/2562 06/09/2562 4306062184 สำนักงานทางหลวงที่ 11
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2562 06/09/2562 4304062183 สำนักงานทางหลวงที่ 11
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2562 06/09/2562 4304062182 สำนักงานทางหลวงที่ 11
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 06/09/2562 06/09/2562 4304062179 สำนักงานทางหลวงที่ 11
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2562 06/09/2562 4304062178 สำนักงานทางหลวงที่ 11
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2562 ค่าก่อสร้างถนนภายในสำนักงานทางหลวงที่ 11 04/01/2562 04/01/2562 สทล.11/26/2562 ลว. 4 มกราคม 2562 สำนักงานทางหลวงที่ 11
10 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองแซง - สระบุรี ระหว่าง กม.25+545 - กม.25+902 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/12/2561 12/12/2561 สทล.11/25/2562 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 รายการ