f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 25/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3285 ตอนควบคุม 0100 ตอน อินทร์บุรี - หนองสุ่ม ระหว่าง กม.3+795 - กม.4+700 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 25/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนควบคุม 0200 ตอน ชัณสูตร - ท่าช้าง ระหว่าง กม.47+900 - กม.48+900 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 18/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะ โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ระหว่าง กม.21+000 - กม.25+000(RT)เป็นตอนๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 18/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 รหัสงาน 25200 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอน ลาดยาว - เขาชนกัน ระหว่าง กม.47+570 - กม.49+600 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 17/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2089 ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง - ลำนารายณ์ ระหว่าง กม.68+490 - กม.69+640 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 17/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลเดี่ยว - ซับบอน ระหว่าง กม.8+485 - กม.9+585 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 17/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 225 ตอนควบคุม 0202 ตอน เกยไชย - ศรีมงคล ตอน 1 ระหว่าง กม.85+000 - กม.90+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 17/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน โครงการย่อยพัฒนาเชื่องโยงเส้นทางคมนาคมและระบบโลจิสติกส์รายการงานบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข3224ตอนควบคุม0102ตอนท่าคล้อ-แสลงพันระหว่างกม.23+000-กม.27+000ตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 17/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 โครงการ เพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน โครงการย่อย พัฒนาเชื่องโยงเส้นทางคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ รายการงานบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข3222ตอนควบคุม0100ตอนแก่งคอย-เขาเพิ่มระหว่างกม.5+000-กม.6+000ตำบลห้วยแห้งอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 16/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3034 ตอน หน้าพระลาน - บ้านครัว ระหว่าง กม.6+350 - กม.7+800 - กม10+810 - กม.11+800และ กม.14-590 - กม.14+890 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 77 รายการ