f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 02/01/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 11 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี ๒๕๖๒ ค่าก่อสร้างอาคารทดสอบวัสดุงานทาง ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์วิศวกรรม สำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ (ลพบุรี) เปลี่ยนแปลงแผน
2 04/12/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 11 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี ๒๕๖๒ ค่าก่อสร้างอาคารทดสอบวัสดุงานทาง ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์วิศวกรรม สำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ (ลพบุรี) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 03/12/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 11 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองแซง - สระบุรี ระหว่าง กม.25+545 - กม.25+902 เปลี่ยนแปลงแผน
4 03/12/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 11 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2562 ค่าก่อสร้างถนนภายในสำนักงานทางหลวงที่ 11 เปลี่ยนแปลงแผน
5 03/12/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 11 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองแซง - สระบุรี ระหว่าง กม.25+545 - กม.25+902 เปลี่ยนแปลงแผน
6 03/12/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 11 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2562 ค่าก่อสร้างถนนภายในสำนักงานทางหลวงที่ 11 เปลี่ยนแปลงแผน
7 03/12/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 11 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2562 ค่าก่อสร้างถนนภายในสำนักงานทางหลวงที่ 11 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 03/12/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 11 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองแซง - สระบุรี ระหว่าง กม.25+545 - กม.25+902 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ