f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 02/03/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอนควบคุม 0301 ตอน จันเสน - ท่าแค ตอน 2 ระหว่าง กม.44+667 - กม.52+339 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 28/02/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2247 ตอนควบคุม 0101 ตอน จงโก - ลำสมพุง ระหว่าง กม.1+150 - กม.2+800 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 28/02/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองบง - ซับลังกา ระหว่าง กม.4+200 - กม.5+750 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 28/02/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอนควบคุม 0301 ตอน จันเสน - ท่าแค ตอน 1 ระหว่าง กม.30+500 - กม.42+750 (เป็นช่วงๆ) เปลี่ยนแปลงแผน
5 28/02/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2272 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองยายโต๊ะ - แยกท่ามะนาว ระหว่าง กม.0+020 - กม.3+560 เปลี่ยนแปลงแผน
6 27/02/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2272 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองยายโต๊ะ - แยกท่ามะนาว ระหว่าง กม.0+020 - กม.3+560 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 27/02/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอนควบคุม 0301 ตอน จันเสน - ท่าแค ตอน 1 ระหว่าง กม.30+500 - กม.42+750 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 26/10/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0802 ตอน บ้านหว้า - วังไผ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.338+681 - กม.346+356 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 20/10/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11 รหัสงาน 33700 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0301 ตอน ไชโย - สิงห์ใต้ ระหว่าง กม.75+625 - กม.75+975 เปลี่ยนแปลงแผน
10 20/10/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0803 ตอน วังไผ่ - โนนปอแดง ตอน 2 ระหว่าง กม.364 + 200 - กม.368+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 327 รายการ