f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค. - ก.ย.2563) 02/10/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 11
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 - เดือน มีนาคม 2563) 15/04/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 11
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน ธันวาคม 2562 14/01/2563 1/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฏาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2562 09/10/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 11
5 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 12/07/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 11
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 06/06/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 11
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 06/06/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 11
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ 06/06/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 11
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึง มีนาคม 2562) 08/05/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 รายการ