f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศรับสมัคร 04/06/2567 ถึง 10/06/2567 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานโยธา และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
2 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 19/03/2567 ถึง 25/03/2567 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 23/02/2567 ถึง 07/03/2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งพนักงานธุรการและ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 07/02/2567 ถึง 20/02/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานธุรการ และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
5 ประกาศรับสมัคร 29/01/2567 ถึง 02/02/2567 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
6 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 14/07/2566 ถึง 18/07/2566 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 26/06/2566 ถึง 04/07/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่2 ตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 12/06/2566 ถึง 21/06/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
9 ประกาศรับสมัคร 23/05/2566 ถึง 08/06/2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรและพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
10 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 20/03/2566 ถึง 27/03/2566 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา พนักงานธุรการ และพนักงานเครื่องกล
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 25/01/2566 ถึง 02/02/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่ง พนักงานโยธา พนักงานธุรการ พนักงานเครื่องกล
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 04/01/2566 ถึง 18/01/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานธุรการ และพนักงานเครื่องกล
13 ประกาศรับสมัคร 07/12/2565 ถึง 29/12/2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานธุรการ พนักงานเครื่องกล
14 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 19/08/2565 ถึง 23/08/2565 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 03/08/2565 ถึง 07/08/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่ง พนักงานโยธา