f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 23/02/2567 ถึง 07/03/2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งพนักงานธุรการและ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 07/02/2567 ถึง 20/02/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานธุรการ และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
3 ประกาศรับสมัคร 29/01/2567 ถึง 02/02/2567 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
4 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 14/07/2566 ถึง 18/07/2566 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 26/06/2566 ถึง 04/07/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่2 ตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 12/06/2566 ถึง 21/06/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
7 ประกาศรับสมัคร 23/05/2566 ถึง 08/06/2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรและพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
8 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 20/03/2566 ถึง 27/03/2566 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา พนักงานธุรการ และพนักงานเครื่องกล
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 25/01/2566 ถึง 02/02/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่ง พนักงานโยธา พนักงานธุรการ พนักงานเครื่องกล
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 04/01/2566 ถึง 18/01/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานธุรการ และพนักงานเครื่องกล
11 ประกาศรับสมัคร 07/12/2565 ถึง 29/12/2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานธุรการ พนักงานเครื่องกล
12 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 19/08/2565 ถึง 23/08/2565 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 03/08/2565 ถึง 07/08/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่ง พนักงานโยธา
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 25/07/2565 ถึง 02/08/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง พนักงานโยธา
15 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 21/07/2565 ถึง 25/07/2565 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกร และพนักงานโยธา