f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 01/10/2563 ถึง 09/10/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานธุรการ และพนักงานบริการ
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 17/09/2563 ถึง 22/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานธุรการ และ พนักงานบริการ
3 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 27/08/2563 ถึง 14/09/2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ และ พนักงานบริการ
4 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 21/07/2563 ถึง 29/07/2563 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 18/06/2563 ถึง 26/06/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และพนักงานโยธา
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 25/05/2563 ถึง 08/06/2563 ประกาศกำหนดวันเวลาและสถานที่ ในเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และพนักงานโยธา
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 20/05/2563 ถึง 26/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และพนักงานโยธา
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 12/05/2563 ถึง 19/05/2563 ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
9 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 30/04/2563 ถึง 08/05/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และพนักงานโยธา
10 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11/03/2563 ถึง 23/03/2563 ประกาศกรมทางหลวง ลงวันที่ี 4 มีนาคม 2563
11 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 05/02/2563 ถึง 17/02/2563 ประกาศกรมทางหลวง ลงวันที่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 20/01/2563 ถึง 30/01/2563 ประกรมทางหลวง ลงวันที่ 20 มกราคม 2563
13 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 18/12/2562 ถึง 10/01/2563 ประกาศกรมทางหลวง ลงวันที่ี 28 พฤศจิกายน 2562
14 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 18/06/2562 ถึง 08/07/2562 ประกาศกรมทางหลวง ลงวันที่ี 18 มิถุนายน 2562
15 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 21/05/2562 ถึง 29/05/2562 ประกาศกรมทางหลวง ลงวันที่ี 21 พฤษภาคม 2562