f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) ให้การต้อนรับ นายนิพันธ์ ใหญ่อรุณ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 ตำแหน่งที่ 1
ลงวันที่ 20/03/2567

    นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) ให้การต้อนรับ นายนิพันธ์ ใหญ่อรุณ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 ตำแหน่งที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม ด้วยความยินดียิ่ง และขอให้คณะผู้ติดตาม เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


'