f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซื้อไฟสัญญาณหลังคา(เหลือง) ขนาด 12 โวลท์ (งานเงินทุนฯ) 13/05/2567 9.30 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซื้ออะไหล่และใบมีด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 3 รายการา 13/05/2567 10,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) 1 แห่ง 08/05/2567 805,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก ยางใน พร้อมยางรอง ขนาด 1100-20-14 PRจำนวน 2 ชุด 25/04/2567 29,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซืออะไหล่ จำนวน 1 รายการ 17/04/2567 5,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซื้อยางนอกยางในพร้อมยางรอง ขนาด 1100-20-14PR จำนวน 2 ชุด 25/04/2567 29,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 สำนักงานทางหลวงที่ 11 จ้างซ่อมระบบส่งกำลังพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ 28/11/2566 62,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 สำนักงานทางหลวงที่ 11 จ้างซ่อมระบบส่งกำลัง กระบอกไฮดรอลิคและซ่อมมอเตอร์ไฮดรอลิคพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ 28/11/2566 48,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
24 สำนักงานทางหลวงที่ 11 จ้างซ่อมหัวฉีดพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ 28/11/2566 78,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซื้อแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์ 85 แอมป์ จำนวน 3 ลูก 23/11/2566 11,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 สำนักงานทางหลวงที่ 11 จ้างซ่อมระบบเบรค 23/11/2566 13,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซื้ออะไหล่ จำนวน 4 รายการ 23/11/2566 7,720.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซื้ออะไหล่และใบมีด จำนวน 4 รายการ 23/11/2566 15,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 สำนักงานทางหลวงที่ 11 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครืองที่ระยะ 240,000 กม. 09/11/2566 7,221.22 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
30 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซื้อแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์ 85 แอมป์ จำนวน 2 ลูก 21/12/2566 7,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,482 รายการ