f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 สำนักงานทางหลวงที่ 11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมพาพันธ์ 2567 29/02/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 สำนักงานทางหลวงที่ 11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 31/01/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 สำนักงานทางหลวงที่ 11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 31/12/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 สำนักงานทางหลวงที่ 11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 30/11/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 สำนักงานทางหลวงที่ 11 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3028 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางงา - บ้านหมี่ ตอน 3 ระหว่าง กม.8+000 - กม.11+258 27/05/2567 28,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 สำนักงานทางหลวงที่ 11 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0503 ตอน แยก ร.พ.อานันทมหิดล - โคกสำโรง (ตอนเดิม) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0503 ตอน แยก ร.พ.อานันทมหิดล - เขาวงพระจันทร์ (ตอนใหม่) ระหว่าง กม.166+600 - กม.167+700 27/05/2567 17,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 สำนักงานทางหลวงที่ 11 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 23100 งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0801 ตอน หางน้ำหนองแขม - บ้านหว้า ตอน 3 ระหว่าง กม.317+000 - กม.321+000 (RT.) เป็นตอนๆ 08/05/2567 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 สำนักงานทางหลวงที่ 11 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0503 ตอน แยก ร.พ.อานันทมหิดล - โคกสำโรง (ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0503 ตอน แยก ร.พ.อานันทมหิดล - เขาวงพระจันทร์ (ตอนควบคุมใหม่)) ระหว่าง กม.164+483 - กม.165+753 27/05/2567 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 สำนักงานทางหลวงที่ 11 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 362 ตอนควบคุม 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ตอน 6 ระหว่าง กม.12+080 - กม.14+320 RT 13/05/2567 18,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 สำนักงานทางหลวงที่ 11 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3334 ตอนควบคุม 0100 ตอน ธารเกษม - สถานีรถไฟเขาสูง ระหว่าง กม.12+962 - กม.14+305 23/05/2567 35,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 สำนักงานทางหลวงที่ 11 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอน ปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ระหว่าง กม.114+390 - กม.115+950 RT เป็นช่วงๆ 08/05/2567 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 สำนักงานทางหลวงที่ 11 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 23100 งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0801 ตอน หางน้ำหนองแขม - บ้านหว้า ตอน 4 ระหว่าง กม.324+000 - กม.326+000 (LT.) เป็นตอนๆ 08/05/2567 14,999,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 สำนักงานทางหลวงที่ 11 โครงก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3333 ตอนควบคุม 0101 ตอน โคกตูม - แยกมะนาวหวาน ระหว่าง กม.15+680 - กม.18+350 27/05/2567 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 สำนักงานทางหลวงที่ 11 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวงระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2089 ตอนควบคุม 0200 ตอน แสลงพัน - คลองท่าข้าม ระหว่าง กม.16+176 - กม.19+836 23/05/2567 35,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหร่ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้กับรถหมายเลข 44-0644-18-7 17/04/2567 5,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,482 รายการ