f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2564 19,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ lnk Tank Printer จำนวน 2 เครื่อง 09/07/2564 49,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ lnk Tank printer จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2564 16,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2564 9,990.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2564 7,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA รุ่น 1000 VA/630 Watt จำนวน 16 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2564 55,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 68 รายการ 05/07/2564 320,272.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาส ขนาด 36,000 BTU ชนิดแยกส่วน 05/07/2564 46,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมิเตอร์วัดค่าความส่องสว่างของแสงและแสงยูวี จำนวน 1 เครื่อง 05/07/2564 5,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบันได 10 ขั้น และ บันได 6 ขั้น จำนวน 2 รายการ 05/07/2564 7,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกบไฟฟ้า ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 05/07/2564 6,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั๊มลมโรตารี่ 3 แรงม้า 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง 05/07/2564 6,730.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสว่านไร้สาย พร้อมชุดดอกไขควง จำนวน 1 รายการ 05/07/2564 6,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 7,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2564 203,128.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2564 12,305.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 679 รายการ