f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซื้ออะไหล่รถ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข 61-6012-94-7 28/03/2567 18,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 13/02/2567 5,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซื้อแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์ 85 แอมป์ จำนวน 2 ลูก เพื่อใช้กับรถหมายเลข 46-6671-08-0 20/03/2567 7,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
64 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 06/02/2567 5,316.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซื้ออะไหล่รถยนต์ จำนวน 24 รายการ เพื่อใช้กับรถหมายเลข 46-6671-08-0 20/03/2567 109,105.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
66 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร 24/01/2567 89,912.10 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 สำนักงานทางหลวงที่ 11 จ้างซ่อมเครื่องยนต์ชำรุดและระบบตัวถังชำรุด รถหมายเลข 46-6671-08-0 19/03/2567 89,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร 24/01/2567 89,912.10 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ 19/01/2567 17,988.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 19/01/2567 6,848.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 สำนักงานทางหลวงที่ 11 จ้างซ่อมระบบช่วงล่างพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถหมายเลข 21-6651-17-8 18/03/2567 30,520.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ 19/01/2567 5,332.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
73 สำนักงานทางหลวงที่ 11 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3475 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทับกฤช - พนมรอก ตอน 2 ระหว่าง กม.20+700 - กม.24+000 29/05/2567 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 19/01/2567 7,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75 สำนักงานทางหลวงที่ 11 จ้างซ่อมระบ่บช่วงล่างพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถหมายเลข 21-6651-17-8 18/03/2567 30,520.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,482 รายการ