f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ น้ำยาทดลองวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2564 28,090.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2564 12,308.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2564 15,138.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2564 12,990.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2564 13,170.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2564 24,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2564 77,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2564 8,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2564 5,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2564 19,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2564 23,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ SAMSUNG รุ่น ML -3710 ND oe00 1 กล่อง และ หมึกปริ้นเตอร์ ยีห้อ OKI รุ่น B412 จำนวน 2 กล่อง 23/07/2564 10,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ รถหมายเลข 21-6461-10-0 23/07/2564 12,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2564 5,065.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง เช็คหัวฉีดพร้อมอะไหล่ ล้างหม้อน้ำ และติดตั้งสัญญาณไฟไซเรน เพื่อใช้กับรถหมายเลข 46-6602-07-4 21/07/2564 57,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 679 รายการ