f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 สำนักงานทางหลวงที่ 11 จ้างเจียรไนฝาสูบ เสื้อสูบ เปลี่ยนไกด์วาวส์ อัดบ่าวาวส์ อัดปลอกสูบ อัดปลอกหัวฉีดและซ่อมหัวฉีดไฟฟ้า พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ 18/01/2567 83,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 6,670 ลิตร 28/03/2567 199,904.57 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 04/03/2567 24,305.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซื้อใบมีดและน๊อต จำนวน 3 รายการ 18/01/2567 16,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 สำนักงานทางหลวงที่ 11 จ้างเปลี่ยนโซ่ยึดสะพานช่วงท่อนท้ายเปลี่โช่ล๊อคสะพานท้ายและเปลี่ยนปั๊มไฮดรอลิคยกสะพานท้าย รถหมายเลข 15-6220-94-7 20/02/2567 39,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซื้อไฟสัญญาณหลังคา(เหลือง) ขนาด 12 โวลท์ จำนวน 2 ชุด 13/02/2567 18,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซื้อใบมีด จำนวน 7 รายการ 09/02/2567 42,860.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซื้อวัสดุโรงงานเพื่อใช้กับเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 30 รายการ 08/02/2567 23,115.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซื้อยางนอกยางในพร้อมยางรอง ขนาด 1000-20-14 จำนวน 4 ชุด 06/02/2567 50,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร 28/02/2567 7,638.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซื้อยางเรเดียลขนาด 215/65/R16 จำนวน 2 ชุด 06/02/2567 8,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซื้อยางนอกยางใน ขนาด 900-20-12 ชั้น จำนวน 2 ชุด 06/02/2567 21,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซื้อยางนอกยางพร้อมยางรองขนาด 16.9-28-12PLY จำนวน 2 ชุด 06/02/2567 39,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซื้อใบมีดพร้อมน๊อต จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข 41-5013-79-2 28/03/2567 16,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ 20/02/2567 6,077.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,482 รายการ