f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ โปรเจคเตอร์ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2564 9,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถยนต์ จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้กับรถหมายเลข 74-6267-21-9 24/06/2564 47,570.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ รถหมายเลข 74-6267-21-9 22/06/2564 9,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนฝากระบะท้ายพร้อมทำสีและเปลี่ยนชุดกลอน รถหมายเลข 44-0643-18-6 22/06/2564 10,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ เพื่อสต๊อกส่วนเครื่องจักรกล 22/06/2564 81,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางเรเดียลขนาด 265.70 R 16 พร้อมหัวเติมลม เพื่อใช้กับรถหมายเลย 21-6651-17-5 , 21-6652-17-9 22/06/2564 49,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องล่าง รถหมายเลข 20-6302-19-0 14/06/2564 20,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ใช้กับรถหมายเลข 46-6417-05-5 10/06/2564 6,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตรี่ขนาด 12 โวลท์ 120 แอปม์ จำนวน 12 ลูก ใช้กับรถหมายเลข 82-6025-94-4 10/06/2564 9,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2564 12,775.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2564 5,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2564 28,230.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2564 84,690.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2564 17,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2564 32,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 679 รายการ