f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 สำนักงานทางหลวงที่ 11 จ้างตรวจเช็คตามระยะที่ 200,000 กม. พร้อมเปลี่ยนน้ำมันเครือง 20/12/2566 5,578.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
32 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซึ้อยางนอกยางในพร้อมยางรอง ขนาด 900-20 ผ้าใช้ 12 ชั้น จำนวน 2 ชุด 19/12/2566 21,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
33 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซื้อใบมีดพร้อมอะไหล่ จำนวน 3 รายการ 19/12/2566 16,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
34 สำนักงานทางหลวงที่ 11 จ้างซ่อมระบบปรับอากาศพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ 18/12/2566 5,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซืออะไหล่รถยนต์ จำนวน 1 รายการ 18/12/2566 5,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 20/02/2567 9,655.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
37 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,330 ลิตร 28/03/2567 99,802.43 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซื้ออะไหล่รถยนต์ จำนวน 4 รายการ 29/01/2567 12,015.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 08/03/2567 16,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ 25/01/2567 182,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ 06/03/2567 6,555.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซื้ออะไหล่รถยนต์ จำนวน 4 รายการ 22/01/2567 9,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 06/03/2567 5,860.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซื้อแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์ 85 แอปม์ จำนวน 4 ลูก 19/01/2567 15,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 06/03/2567 25,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,482 รายการ