f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 สำนักงานทางหลวงที่ 11 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0103 ตอน ซับบอน - มวกเหล็ก ระหว่าง กม.32+000 - กม.35+000 LT เป็นช่วงๆ 13/05/2567 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 15/01/2567 14,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
78 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 12/01/2567 11,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
79 สำนักงานทางหลวงที่ 11 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0102 ตอน ตาลเดี่ยว - ซับบอน ตอน 1 ระหว่าง กม.14+000 - กม.18+000 เป็นช่วงๆ 13/05/2567 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ 12/01/2567 7,097.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
81 สำนักงานทางหลวงที่ 11 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (ASPHALT HOT MIX RECYCLING) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอน ปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ตอน 10 ระหว่าง กม.120+900 - กม.122+750 LT 13/05/2567 18,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 สำนักงานทางหลวงที่ 11 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร 18/12/2566 26,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 14/11/2566 269,736.30 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 สำนักงานทางหลวงที่ 11 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0102 ตอน ตาลเดี่ยว - ซับบอน ตอน 2 ระหว่าง กม.18+000 - กม.24+700 RT เป็นช่วงๆ 13/05/2567 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 28/11/2566 7,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 สำนักงานทางหลวงที่ 11 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข1ตอนควบคุม0403ตอนปากข้าวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ระหว่าง กม.111+400-กม.112+400และ ทางหลวงหมายเลข362ตอนควบคุม0101ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ตอน 2 ระหว่าง กม.8+400-กม.10+400เป็นช่วงๆ 13/05/2567 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 14/11/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ซื้อยางนอกยางในพร้อมยางรอง ขนาด 1100-20-24PR จำนวน 2 ชุด 25/04/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 สำนักงานทางหลวงที่ 11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 31/03/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,482 รายการ