f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสายพานไทมิ่ง เพื่อใช้กับรถหมายเลข 21-6493-15-0 21/07/2564 7,733.05 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางเรเดียลพร้อมจุ๊บเลส ขนาด 215.70 R 15 C จำนวน 4 เส้น เพื่อใช้กับรถหมายเลข 44-9095-13-8 21/07/2564 14,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2564 155,899.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2564 10,064.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2564 6,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2564 10,904.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2564 5,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 85 จำนวน 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2564 5,918.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านเลขที่ 29 สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2564 130,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2564 370,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2564 100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรสาร Brother FAX จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2564 19,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2564 51,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2564 67,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2564 83,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 679 รายการ