f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1366 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2562 51,370.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1367 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2562 6,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1368 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2562 24,135.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1369 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้กับรถหมายเลข 23-6033-95-4,82-6123-14-9 16/09/2562 11,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1370 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้กับรถหมายเลข 44-8947-10-2 16/09/2562 55,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1371 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง สำนักงานทางหลวงที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2562 199,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1372 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร ส่วนกฏหมายและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำนักงานทางหลวงที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2562 104,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1373 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2562 86,656.75 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1374 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2562 63,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1375 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 BTU ชนิดติดผนัง (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2562 15,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1376 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ รถหมายเลข 44-9910-17-0 11/09/2562 6,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1377 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ รถหมายเลข 21-6460-10-0 11/09/2562 10,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1378 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถยนต์ จำนวน 2 รายการ ใช้กับรถหมายเลข 21-6460-10-0 11/09/2562 55,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1379 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2562 14,127.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1380 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2562 33,916.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,366 ถึง 1,380 จาก 1,482 รายการ