f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1351 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/12/2562 5,418.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1352 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2562 5,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1353 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/2562 5,468.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1354 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/2562 8,291.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1355 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/2562 30,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1356 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฏาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2562 09/10/2562 156,883.52 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1357 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 จำนวน 142 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2562 16,330.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1358 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2562 8,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1359 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2562 18,170.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1360 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถ จำนวน 6 รายการ ใช้กับรถหมายเลข 44-6716-08-8 19/09/2562 33,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1361 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2562 5,225.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1362 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ 17/09/2562 15,438.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1363 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2562 8,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1364 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2562 5,723.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1365 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2562 11,403.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,351 ถึง 1,365 จาก 1,482 รายการ