f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 11
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 67039461048
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 25100 งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0200 ตอน สะพานพุแค - แยกมะนาวหวาน ตอน 3 ระหว่าง กม.0+357 - กม.4+720 (ด้านขวาทาง)
งบประมาณ 44,000,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน 17/04/2567 22/04/2567
2 ประกาศราคากลาง 17/04/2567 17/05/2567
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง [ เอกสารคาดเคลื่อน ] 23/04/2567 26/04/2567
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 07/05/2567 17/05/2567
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1 27/05/2567 24/10/2567
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
8 ยกเลิกโครงการ