f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 11
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 67039461280
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0502 ตอน ดงจำปา - ร.พ.อานันทมหิดล ระหว่าง กม.153+540 - กม.154+080 และ กม.154+417 - กม.156+200
งบประมาณ 24,000,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน 17/04/2567 22/04/2567
2 ประกาศราคากลาง 17/04/2567 17/05/2567
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 23/04/2567 26/04/2567
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 07/05/2567 17/05/2567
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1 20/05/2567 02/09/2567
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
8 ยกเลิกโครงการ