f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2564 4309064162 สำนักงานทางหลวงที่ 11
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ lnk Tank Printer จำนวน 2 เครื่อง 09/07/2564 4309064161 สำนักงานทางหลวงที่ 11
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ lnk Tank printer จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2564 4309064160 สำนักงานทางหลวงที่ 11
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2564 4309064158 สำนักงานทางหลวงที่ 11
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2564 4309064158 สำนักงานทางหลวงที่ 11
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA รุ่น 1000 VA/630 Watt จำนวน 16 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2564 4309064157 สำนักงานทางหลวงที่ 11
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 68 รายการ 05/07/2564 430/60/64/132 สำนักงานทางหลวงที่ 11
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาส ขนาด 36,000 BTU ชนิดแยกส่วน 05/07/2564 430/90/64/138 สำนักงานทางหลวงที่ 11
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมิเตอร์วัดค่าความส่องสว่างของแสงและแสงยูวี จำนวน 1 เครื่อง 05/07/2564 430/90/64/135 สำนักงานทางหลวงที่ 11
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบันได 10 ขั้น และ บันได 6 ขั้น จำนวน 2 รายการ 05/07/2564 430/90/64/134 สำนักงานทางหลวงที่ 11
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกบไฟฟ้า ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 05/07/2564 430/90/64/133 สำนักงานทางหลวงที่ 11
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั๊มลมโรตารี่ 3 แรงม้า 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง 05/07/2564 430/90/64/132 สำนักงานทางหลวงที่ 11
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสว่านไร้สาย พร้อมชุดดอกไขควง จำนวน 1 รายการ 05/07/2564 430/90/64/131 สำนักงานทางหลวงที่ 11
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 7,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2564 4303564131 สำนักงานทางหลวงที่ 11
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2564 43064130 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 91 ถึง 105 จาก 667 รายการ