f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ น้ำยาทดลองวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2564 4308564187 สำนักงานทางหลวงที่ 11
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2564 4304064183 สำนักงานทางหลวงที่ 11
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2564 4308564185 สำนักงานทางหลวงที่ 11
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2564 4308564186 สำนักงานทางหลวงที่ 11
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2564 4304064175 สำนักงานทางหลวงที่ 11
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2564 4304064178 สำนักงานทางหลวงที่ 11
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2564 4309064181 สำนักงานทางหลวงที่ 11
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2564 4309064180 สำนักงานทางหลวงที่ 11
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2564 4309064182 สำนักงานทางหลวงที่ 11
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2564 4304064190 สำนักงานทางหลวงที่ 11
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2564 4304064184 สำนักงานทางหลวงที่ 11
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ SAMSUNG รุ่น ML -3710 ND oe00 1 กล่อง และ หมึกปริ้นเตอร์ ยีห้อ OKI รุ่น B412 จำนวน 2 กล่อง 23/07/2564 430/70/119/64 สำนักงานทางหลวงที่ 11
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ รถหมายเลข 21-6461-10-0 23/07/2564 430/117/64 สำนักงานทางหลวงที่ 11
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2564 4304564173 สำนักงานทางหลวงที่ 11
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง เช็คหัวฉีดพร้อมอะไหล่ ล้างหม้อน้ำ และติดตั้งสัญญาณไฟไซเรน เพื่อใช้กับรถหมายเลข 46-6602-07-4 21/07/2564 430/114/64 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 61 ถึง 75 จาก 667 รายการ