f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 47,985 บาท 23/08/2564 430/60/64/211 สำนักงานทางหลวงที่ 11
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ 23/08/2564 430/40/64/208 สำนักงานทางหลวงที่ 11
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ชำรุด 24/08/2564 430/125/64 สำนักงานทางหลวงที่ 11
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์ที่ติดมาด้วยชำรุด 24/08/2564 430/126/64 สำนักงานทางหลวงที่ 11
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถ จำนวน 20 รายการ 24/08/2564 430/30/128/64 สำนักงานทางหลวงที่ 11
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ 24/08/2564 430/35/129/64 สำนักงานทางหลวงที่ 11
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกยางในพร้อมยางรองขอบขนาด 9.00-20-14 ชั้น จำนวน 2 ชุด 16/08/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 11
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางขนาด 215/70 จำนวน 4 เส้น และ ขนาด 8-18-6 ply จำนวน 2 ชุด 16/08/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 11
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ จำนวน 3 รายการ 16/08/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 11
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดชุดเครื่องแบบยามรักษาการณ์ แขนสั้น จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2564 43064192 สำนักงานทางหลวงที่ 11
56 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2564 4304064195 สำนักงานทางหลวงที่ 11
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 12,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2564 4303564193 สำนักงานทางหลวงที่ 11
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตัวถังและกะบะ(ปุผะ ทำสี) รถหมายเลข 46-6602-07-4 04/08/2564 430/121/64 สำนักงานทางหลวงที่ 11
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง จำนวน 3 รายการ เพื่อสต๊อคส่วนเครื่องจักรกล 30/07/2564 430/30/120/64 สำนักงานทางหลวงที่ 11
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ 23/07/2564 4308564191 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 46 ถึง 60 จาก 667 รายการ