f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
571 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 4,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2562 430/35/62/190 สำนักงานทางหลวงที่ 11
572 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2562 430/62/189 สำนักงานทางหลวงที่ 11
573 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดชุดเครื่องแบบยามรักษาการณ์ แขนสั้น จำนวน 11 ชุด 06/09/2562 43062186 สำนักงานทางหลวงที่ 11
574 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุถังดับเพลิง น้ำยาดับเพลิง จำนวน 3 รายการ 06/09/2562 4308562185 สำนักงานทางหลวงที่ 11
575 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 06/09/2562 4306062184 สำนักงานทางหลวงที่ 11
576 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2562 4304062183 สำนักงานทางหลวงที่ 11
577 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2562 4304062182 สำนักงานทางหลวงที่ 11
578 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 06/09/2562 4304062179 สำนักงานทางหลวงที่ 11
579 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2562 4304062178 สำนักงานทางหลวงที่ 11
580 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2562 4308562177 สำนักงานทางหลวงที่ 11
581 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง จำนวน 11 รายการ 06/09/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 11
582 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 2 รายการ 29/08/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 11
583 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 5 รายการ 29/08/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 11
584 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ประชุมล้อเลื่อนไม่มีท้าวแขนปรับสูงต่ำได้ด้วยไฮโดรลิ จำนวน 15 ตัว 29/08/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 11
585 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงานล้อเลื่อนมีพนักพิง มีท้าวแขนเหล็ก จำนวน 9 ตัว 29/08/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 571 ถึง 585 จาก 667 รายการ