f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A 4 จำนวน 293 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2564 4304064252 สำนักงานทางหลวงที่ 11
17 จ้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) จ.ลพบุรี 1 แห่ง (อาคารสำนักงานส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม) 06/09/2564 430/64/249 สำนักงานทางหลวงที่ 11
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบูชคานล้อ,ทำดุมล้อ,ดัดและเสริมคานล้อ,และเปลี่ยนโช็คอัพและเปลี่ยนน็อตล้อ รถหมายเลข 15-6156-91-4 03/09/2564 430/132/64 สำนักงานทางหลวงที่ 11
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไมล์ลอย SHURE UR 4 D พร้อมแร็ค จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2564 4309064249 สำนักงานทางหลวงที่ 11
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2564 4308564231 สำนักงานทางหลวงที่ 11
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2564 4304064234 สำนักงานทางหลวงที่ 11
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2564 4304064236 สำนักงานทางหลวงที่ 11
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2564 4308564235 สำนักงานทางหลวงที่ 11
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กล้องประมวลผลรวม Precision GT - 205 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2564 4309064247 สำนักงานทางหลวงที่ 11
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2564 4309064248 สำนักงานทางหลวงที่ 11
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2564 4309064244 สำนักงานทางหลวงที่ 11
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2564 4309064245 สำนักงานทางหลวงที่ 11
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2564 4309064243 สำนักงานทางหลวงที่ 11
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2564 4309064250 สำนักงานทางหลวงที่ 11
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำยาถังดับเพลิง จำนวน 4 รายการ. 23/08/2564 430/85/64/209 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 16 ถึง 30 จาก 667 รายการ