f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์เดิม พร้อมทำผิวทางใหม่และตีเส้นทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3224 ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่าคล้อ-แสลงพัน ระหว่าง กม.27+000-กม.31+011 12/01/2564 สบ.41/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
17 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 กิจกรรมหลักบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน แยกจิรประวัติ - พระนอน ตำบลหนองปลิง,ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่าง กม.6+000 - กม.9+000 12/01/2564 สทล.11/34/2564 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
18 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2224 ตอนควบคุม 0100 ตอน มวกเหล็ก - กลลุ่มพระบาท ระหว่าง กม.3+810 - กม.7+120 11/11/2563 สบ.29/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
19 จ้างเหมาทำการ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางเเยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัย บริเวณทางเเยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0402 ตอนหินกอง - คลองยาง ระหว่าง กม.102+600 - กม.103+000 09/11/2563 สบ.25/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
20 จ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3222 ตอนควบคุม 0100 ตอน แก่งคอย - เขาเพิ่ม ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+300 เป็นช่วงๆ 09/11/2563 สบ.24/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
21 จ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรเเละขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานเเละเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3005 ตอน นครสวรรค์ - โกรกพระ ระหว่าง กม.8+550 - กม.10+700 09/11/2563 สทล.11.1.32.2564 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
22 จ้างเหมาทำการ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3222 ตอน เเก่งคอย - เขาเพิ่ม ระหว่าง กม.24+225 - กม.26+219 09/11/2563 สบ.27/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
23 จ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรเเละขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานเเละเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน หนองน้ำใส - ปางโก ระหว่าง กม.17+065 - กม.17+703 09/11/2563 สทล.11.1.31.2564 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
24 จ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรเเละขนส่ง รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3520 ตอน ไผ่ต่ำ - หนองแค ระหว่าง กม.1+285 - กม.2+055 09/11/2563 สบ.30/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
25 จ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรเเละขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานเเละเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน ไดตาล - วังพิกุล ตอน 1 ระหว่าง กม.55+750 - กม.56+800 06/11/2563 สทล.11.1.22.2564 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
26 จ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรเเละขนส่ง รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2219 ตอน โคกเจริญ - หนองมะค่า ระหว่าง กม.59+825 - กม.60+625 06/11/2563 สทล.11.1.20.2564 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
27 จ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรเเละขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน ไดตาล - วังพิกุล ตอน 2 ระหว่าง กม.66+775 - กม.68+200 06/11/2563 สทล.11.1.24.2564 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
28 จ้างเหมาทำการ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ไชโย - ทางเเยกวัดสว่างอารมณ์ ระหว่าง กม.73+943 - กม.75+650 06/11/2563 สทล.11.1.21.2564 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
29 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1119 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองผักหวาน - ท่าตะโก ตอน 1 ระหว่าง กม.26+847 - กม.29+200 และ กม.31+700 - กม.36+708 06/11/2563 สทล.11.1.23.2564 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
30 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1119 ตอนควบคุม 0101 ตอน น้ำสาดเหนือ - หนองผักหวาน ตอน 1 ระหว่าง กม.13+000 - กม.19+400 06/11/2563 สทล.11.1.25.2564 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 16 ถึง 30 จาก 107 รายการ