f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
256 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) จ.ลพบุรี 1 แห่ง 18/10/2564 สทล.11.7.2564 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
257 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) จ.ลพบุรี 1 แห่ง 18/10/2564 สทล.11.6.2564 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
258 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) จ.ลพบุรี 1 แห่ง 18/10/2564 สทล.11.5.2564 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
259 กิจกรรมอำนวยการเเละสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเเละสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการเเละระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) จ.ลพบุรี 1 เเห่ง 15/10/2564 สทล.11.4.2564 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
260 กิจกรรมอำนวยการเเละสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเเละสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการเเละระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) จ.ลพบุรี 1 เเห่ง 15/10/2564 สทล.11.3.2564 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
261 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) จ.ลพบุรี 1 แห่ง 15/10/2564 สทล.11.2.2564 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
262 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) จ.ลพบุรี 1 แห่ง 15/10/2564 สทล.11.1.2564 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
263 จ้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) จ.ลพบุรี 1 แห่ง (อาคารสำนักงานส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม) 06/09/2564 430/64/249 สำนักงานทางหลวงที่ 11
264 กิจกรรมอำนวยการสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) จ.ลพบุรี 1 แห่ง 26/03/2564 สทล.11/49/2564 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
265 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี 2564 รหัสงาน 20540 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) จ.ลพบุรี 1 แห่ง 23/03/2564 430/64/64 สำนักงานทางหลวงที่ 11
266 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานซ่อมเครื่องกล สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) จ.ลพบุรี 1 แห่ง 11/03/2564 สทล.11.48.2563 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
267 โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงและขยายถนนเพื่อพัฒนาเมืองสิงห์บุรี เชื่อมโยงสู่ค่ายบางระจันทางหลวงหมายเลข369ตอนทางเลี่ยงเมืองสิงห์บุรีระหว่างกม.0+200-กม.1+380(RT)ตำบลต้นโพธิ์อำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี 03/03/2564 สทล.11/(ล)/1/2564 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
268 โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ปรับปรุงพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมขยายช่องจราจรเพื่อเปิดประตูบ้านคูเมือง ทางหลวงหมายเลข 311 ตอน วัดกระดังงา-บ้านม้า ระหว่าง 48+600 - กม.49+600 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี 01/02/2564 สทล.11/44/2564 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
269 โครงการยกระดับการท่องเที่ยววิถีชุมชนลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก กิจกรรมย่อยปรับปรุงเเละขยายช่องจราจร จาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ชุมชนวัดยวด ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี ทางหลวงหมายเลข 3030 ตอน ดงมะขามเทศ - บางระจัน ระหว่าง กม.2+935 - กม.3+735 28/01/2564 สทล.11.43.2564 ลว. 3 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
270 โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน เเละสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่เเหล่งท่องเที่ยว ก่อสร้างทางขนานพระพรหมเทวาลัย ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนไชโย - สิงห์ใต้ ระหว่าง กม.82+263 - กม.83+100 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี 03/02/2564 สทล.11/46/2564 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 256 ถึง 270 จาก 369 รายการ