f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
241 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (ASPHALT HOT MIX RECYCLING) ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0401,0402 ตอน โคกแดง - หินกอง - คลองยาง ระหว่าง กม.86+400 - กม.87+613 และ กม.90+395 - กม.90+980 02/12/2564 สบ.36/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
242 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอนควบคุม 0201 ตอนพระนอน - ท่าตะโก ตอน 2 ระหว่าง กม.38+900 - กม.42+900 02/12/2564 นว.2/19/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
243 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปากคลองห้า - จันเสน ระหว่าง กม.25+900 - กม.28+500 01/12/2564 นว.2/18/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
244 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี พ.ศ. 2565 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอนควบคุม 0201 ตอน พระนอน - ท่าตะโก ตอน 1 ระหว่าง กม.31+000 - กม.35+100 01/12/2564 นว.2/15/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
245 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงรองรับการปรับความเร็วจำกัดไม่เกิน120กิโลเมตร/ชั่วโมง รหัสงาน31500งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข1ตอนควบคุม0401,0402,0403ตอนหนองแค-หินกอง-ปากข้าวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค รหว่าง กม.79+000 - กม.105+000(เป็นช่วงๆ) 01/12/2564 สบ.49/2565 (สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1,2) สำนักงานทางหลวงที่ 11
246 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1145 ตอน ตากฟ้า - หัวถนน ระหว่าง กม.4+075 - กม.6+700 และ กม.22+200 - กม.26+400 30/11/2564 นว.2/16/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
247 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11600 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1182 ตอน หาดเสลา - บรรพตพิสัย ระหว่าง กม.28+950 - กม.34+119 30/11/2564 สทล.11.31.2565 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
248 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน พระนอน - ท่าตะโก และ ท่าตะโก - ไดตาล ระหว่าง กม.44+530 - กม.45+700 30/11/2564 นว.2/14/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
249 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1182 ตอน แยกนวมินทร์ - หาดเสลา ระหว่าง กม.6+800 - กม.9+130 30/11/2564 สทล.11.14.2565 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
250 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี พ.ศ. 2565 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0202 ตอน ตากฟ้า - ไดตาล ระหว่าง กม.49+000 - กม.51+000 26/11/2564 นว.2/1/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
251 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอน ป่าแดง - หาดชะอม ระหว่าง กม.7+900 - กม.10+800 26/11/2564 สทล.11.12.2565 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
252 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี 2565 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) สำนักงานทางหวงที่ 11 (ลพบุรี)จ.ลพบุรี 1 แห่ง 12/11/2564 สทล.11.11.2565 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
253 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) จ.ลพบุรี 1 แห่ง 26/10/2564 สทล.11.10.2564 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
254 กิจกรรมอำนวยการและสนันสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) จ.ลพบุรี 1 แห่ง 18/10/2564 สทล.11.9.2564 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
255 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) จ.ลพบุรี 1 แห่ง 18/10/2564 สทล.11.8.2564 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 241 ถึง 255 จาก 369 รายการ