f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) ให้การต้อนรับ นายประเสริฐ อติภัทรากูล เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 ตำแหน่งที่ 2
ลงวันที่ 01/02/2567

     นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) ให้การต้อนรับ นายประเสริฐ อติภัทรากูล เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 ตำแหน่งที่ 2 พร้อมด้วยคณะแขวงทางหลวงลำปางที่ 2 และผู้ติดตาม ด้วยความยินดียิ่ง และขอให้คณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 และผู้ติดตาม เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


'