f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการทั่วไทยแขวงทางหลวงในสังกัด จำนวน 6 จุด และศูนย์ข้อมูล สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)
ลงวันที่ 29/12/2566

    นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการทั่วไทยแขวงทางหลวงในสังกัด จำนวน 6 จุด และศูนย์ข้อมูล สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) ประกอบด้วยจุดบริการทั่วไทย ดังนี้

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2565

1 .จุดบริการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 21 (บ้านดีลัง) ตอนสะพานพุแค - แยกมะนาวหวาน ที่ กม.22+700 (ด้านขวาทาง)

2.ศูนย์ข้อมูล สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2565

1.จุดบริการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) บนทางหลวงหมายเลข 21 ที่ กม. 51+465 (สี่แยกม่วงค่อม)

2.จุดบริการแขวงทางหลวงสระบุรี  บนทางหลวงหมายเลข 2 ที่ กม. 21+150 (หมวดทางหลวงแก่งคอย) และ ไปตรวจเยี่ยมหมวดทางหลวงมวกเหล็ก

3.จุดบริการแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1  บนทางหลวงหมายเลข 1 ที่ กม. 377+342 (หมวดทางหลวงบ้านแดน)

4.จุดบริการแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)  บนทางหลวงหมายเลข 11 ที่ กม. 38+850 (หน้าสำนักงานแขวง)

5.จุดบริการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี  บนทางหลวงหมายเลข 32 ที่ กม. 103+200 (หน้าสำนักงานแขวง)

โดยมีผู้อำนวยการแขวงทางหลวง พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ


'