f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
นายรุ่งโรจน์ สถิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) ประธานคณะทำงานตรวจประเมินผลงานบำรุงทางและงานอำนวยความปลอดภัยประจำปี 2566 พร้อมคณะทำงานได้เดินทางตรวจประเมินผลงานในพื้นที่แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 และแขวงทางหลวงสิงห์บุรี
ลงวันที่ 03/05/2566

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

          เวลา 6.00 น. นายรุ่งโรจน์  สถิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) ประธานคณะทำงานตรวจประเมินผลงานบำรุงทางและงานอำนวยความปลอดภัยประจำปี 2566 พร้อมคณะทำงานได้เดินทางตรวจประเมินผลงานในพื้นที่แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 โดยมี นายมาโนช ชาวสวน (ผอ.ขท.นครสวรรค์ที่ 1)  พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

ในเวลา 13.00 น. คณะทำงานตรวจประเมินผลงานบำรุงทางและงานอำนวยความปลอดภัย ได้เดินทางตรวจประเมินผลงานในพื้นที่แขวงทางหลวงสิงห์บุรี  โดยมี นายกานต์ สินสืบผล (ผอ.ขท.สิงห์บุรี) พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ


'