f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
601 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2562 27,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
602 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเช็คปั๊มเชื้อเพลิง หัวฉีด เปลี่ยนกระบอกซีลไฮดรอลิค เปลี่ยนการ์ดรับโซ่ และเครื่องล่างเปลี่ยนลูกรอก พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ ทุกรายการ 26/08/2562 84,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
603 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ 70 แอมป์ จำนวน 2 ลูก 26/08/2562 6,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
604 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถ จำนวน 21 รายการ เพื่อใช้กับรถหมายเลข 41-5065-79-3 26/08/2562 120,190.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
605 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2562 49,626.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
606 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2562 18,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
607 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2562 8,492.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
608 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2562 12,238.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
609 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2562 7,574.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
610 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2562 8,638.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
611 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2562 10,340.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
612 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2562 7,690.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
613 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2562 5,148.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
614 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2562 6,120.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
615 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ จำนวน 4 รายการ รถหมายเลข 77-6177-14-6 14/08/2562 37,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 601 ถึง 615 จาก 679 รายการ