f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
16 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 30/04/2563 ถึง 08/05/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และพนักงานโยธา
17 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11/03/2563 ถึง 23/03/2563 ประกาศกรมทางหลวง ลงวันที่ี 4 มีนาคม 2563
18 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 05/02/2563 ถึง 17/02/2563 ประกาศกรมทางหลวง ลงวันที่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 20/01/2563 ถึง 30/01/2563 ประกรมทางหลวง ลงวันที่ 20 มกราคม 2563
20 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 18/12/2562 ถึง 10/01/2563 ประกาศกรมทางหลวง ลงวันที่ี 28 พฤศจิกายน 2562
21 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 18/06/2562 ถึง 08/07/2562 ประกาศกรมทางหลวง ลงวันที่ี 18 มิถุนายน 2562
22 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 21/05/2562 ถึง 29/05/2562 ประกาศกรมทางหลวง ลงวันที่ี 21 พฤษภาคม 2562
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 03/05/2562 ถึง 14/05/2562 ขอแก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศ ฉบับวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
24 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 02/05/2562 ถึง 14/05/2562 ประกาศกรมทางหลวง ลงวันที่ี 2 พฤษภาคม 2562
25 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 04/04/2562 ถึง 26/04/2562 ประกาศกรมทางหลวง ลงวันที่ี 20 มีนาคม 2562