f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง บูรณะปรับปรุง ทล.2 สาย บ.ห้วยหินลาด - อ.โนนสะอาด ระยะทาง 30 กิโลเมตร แล้วเสร็จ เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งภาคอีสานเชื่อม สปป.ลาว
ลงวันที่ 19/05/2566

กรมทางหลวง บูรณะปรับปรุง ทล.2 สาย บ.ห้วยหินลาด - อ.โนนสะอาด ระยะทาง 30 กิโลเมตร แล้วเสร็จ เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งภาคอีสานเชื่อม สปป.ลาว

 

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย บ.ห้วยหินลาด - อ.โนนสะอาด จ.ขอนแก่น รวมระยะทาง  30  กิโลเมตร แล้วเสร็จ เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งภาคอีสาน รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย เชื่อมไปสู่ สปป.ลาว

 

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ทางหลวงหมายเลข 2 หรือ ถนนมิตรภาพ มีความยาวทั้งหมดประมาณ 496 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นที่จังหวัดสระบุรีและสิ้นสุดที่จังหวัดหนองคาย ปัจจุบันพบว่า สภาพการจราจรในเส้นทางมีปริมาณหนาแน่น เฉลี่ย 27,805 คัน/วัน เป็นรถบรรทุกหนัก 37.23%  ทำให้ทางหลวงเกิดความเสียหาย จำเป็นต้องได้รับการบูรณะปรับปรุง และพัฒนาแนวเส้นทางเพื่อให้สามารถรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างภูมิภาคได้  กรมทางหลวงเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย บ.ห้วยหินลาด ถึง อ.โนนสะอาด จ.ขอนแก่น ระหว่าง กม.ที่ 365+027 ตั้งแต่บริเวณใกล้ทางเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ถึงกม.ที่ 395+027 บริเวณหน้าโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี รวมระยะทาง 30 กิโลเมตร โดยก่อสร้างเป็นมาตรฐานชั้นทางพิเศษขนาด ๔ ช่องจราจร (ไป-กลับ) ผิวทางคอนกรีตหนา 28 เซนติเมตร ช่องจราจร กว้างช่องละ ๓.๕o เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง ๑.๕o เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง ๒.๕๐ เมตร และบริเวณทางหลวงผ่านย่านชุมชนได้ทำการขยายช่องจราจรแบบเต็มเขตทาง มีทางเท้า ระบบระบายน้ำ ติดตั้งป้ายจราจร และไฟส่องสว่างเพื่อเพิ่มความปลอดภัย งบประมาณ 870,271,200  บาท

 

โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรและการขนส่งที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งระบายการจราจรในเส้นทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุบัติเหตุ ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก ทั้งนี้ กรมทางหลวงขอความร่วมมือประชาชนโปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้เส้นทาง หากต้องการสอบถามสภาพเส้นทางจราจรหรือขอความช่วยเหลือต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)


'