f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ศักดิ์สยาม ขานรับนโยบายรัฐบาล ควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19
ลงวันที่ 21/07/2564

'