f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
61 07/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ปรับปรุงพัฒนาเส้นทางการคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงจุดเสี่ยงบนเส้นทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0301 ตอน ไชโย - สิงห์ใต้ ระหว่าง กม.73+710 - กม.74+240 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
62 07/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ปรับปรุงพัฒนาเส้นทางการคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว เส้นทางสนับสนุนปรับปรุงจุดเสี่ยงบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0301 ตอน ไชโย - สิงห์ใต้ ระหว่าง จุดกับรถวัดกุฎิทอง-จุดกลับรถอำเภอพรหมบุรี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
63 07/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศาสนา กิจกรรมย่อย ปรับปรุงและขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลย 3034 ตอนควบคุม 0100 ตอน หน้าพระลาน - บ้านครัว ระหว่าง กม.4+295 - กม.6+500 ตำบลป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
64 07/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศาสนา กิจกรรมย่อย ปรับปรุงและขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3034 ตอนควบคุม 0100 ตอน หน้าพระลาน - บ้านครัว ระหว่าง กม.14+590-กม.15+400 ตำบลป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
65 25/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3285 ตอนควบคุม 0100 ตอน อินทร์บุรี - หนองสุ่ม ระหว่าง กม.3+795 - กม.4+700 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
66 25/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนควบคุม 0200 ตอน ชัณสูตร - ท่าช้าง ระหว่าง กม.47+900 - กม.48+900 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
67 18/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะ โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ระหว่าง กม.21+000 - กม.25+000(RT)เป็นตอนๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
68 18/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 รหัสงาน 25200 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอน ลาดยาว - เขาชนกัน ระหว่าง กม.47+570 - กม.49+600 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
69 17/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2089 ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง - ลำนารายณ์ ระหว่าง กม.68+490 - กม.69+640 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
70 17/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลเดี่ยว - ซับบอน ระหว่าง กม.8+485 - กม.9+585 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 61 ถึง 70 จาก 141 รายการ