f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
41 15/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 จ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรเเละขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลเดี่ยว - ซับบอน ระหว่าง กม.21+435 - กม.22+820 และ กม.23+470 - กม.23+970 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
42 15/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 จ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรเเละขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกษตรชัย - ตาคลี ตอน 1 ระหว่าง กม.238+160 - กม.239+800 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
43 14/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 จ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรเเละขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานเเละเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3005 ตอน นครสวรรค์ - โกรกพระ ระหว่าง กม.8+550 - กม.10+700 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
44 14/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 จ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรเเละขนส่ง รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน หนองบง - ซับลังกา ระหว่าง กม.2+100 - กม.3+700 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
45 14/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 จ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรเเละขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน ไดตาล - วังพิกุล ตอน 2 ระหว่าง กม.66+775 - กม.68+200 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
46 14/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 จ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรเเละขนส่ง รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอน หนองเเซง - สระบุรี ระหว่าง กม.14+350 - กม.16+700 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
47 14/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 จ้างเหมาทำการ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ไชโย - ทางเเยกวัดสว่างอารมณ์ ระหว่าง กม.73+943 - กม.75+650 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
48 05/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 จ้างเหมาทำการ กิจกรรมอำนวยการสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) จ.ลพบุรี 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
49 05/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 จ้างเหมาทำการ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3017 ตอน แยกนิคมสร้างตนเอง - แยกพัฒนานิคม ระหว่าง กม.16+115 - กม.19+690 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
50 05/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 จ้างเหมาทำการ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1182 ตอน แยกนวมินทร์ - หาดเสลา ระหว่าง กม.4+160 - กม.5+200 และ กม.5+550 - กม.6+200 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 41 ถึง 50 จาก 141 รายการ