f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
21 10/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2224 ตอนควบคุม 0100 ตอน มวกเหล็ก - กลลุ่มพระบาท ระหว่าง กม.3+810 - กม.7+120 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
22 04/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1119 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองผักหวาน - ท่าตะโก ตอน 1 ระหว่าง กม.26+847 - กม.29+200 และ กม.31+700 - กม.36+708 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
23 04/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1119 ตอนควบคุม 0101 ตอน น้ำสาดเหนือ - หนองผักหวาน ตอน 1 ระหว่าง กม.13+000 - กม.19+400 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
24 03/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 จ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรเเละขนส่ง รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3520 ตอน ไผ่ต่ำ - หนองแค ระหว่าง กม.1+285 - กม.2+055 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
25 02/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 จ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3222 ตอนควบคุม 0100 ตอน แก่งคอย - เขาเพิ่ม ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+300 เป็นช่วงๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
26 02/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 จ้างเหมาทำการ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3222 ตอน เเก่งคอย - เขาเพิ่ม ระหว่าง กม.24+225 - กม.26+219 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
27 02/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 จ้างเหมาทำการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2564 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0401 ตอน หนองเเค - หินกอง ระหว่าง กม.86+000 - กม.93+000 เป็นช่วงๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
28 02/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 จ้างเหมาทำการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2564 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0402 ตอน หินกอง - ปากข้าวสาร ระหว่าง กม.93+000 - กม.100+000 เป็นช่วงๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
29 02/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 จ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรเเละขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานเเละเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน ไดตาล - วังพิกุล ตอน 1 ระหว่าง กม.55+750 - กม.56+800 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
30 02/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 จ้างเหมาทำการ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางเเยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัย บริเวณทางเเยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0402 ตอนหินกอง - คลองยาง ระหว่าง กม.102+600 - กม.103+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 21 ถึง 30 จาก 141 รายการ