f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
121 05/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3028 ตอน บางงา - บ้านหมี่ ระหว่าง กม.2+730 - กม.4+015 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
122 05/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 . แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกโรงเรียนสุธีวิทยา - ดงจำปา ระหว่าง กม.144+086- กม.146+940 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
123 05/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 . รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2273 ตอนควบคุม 0200 ตอน เขาแดง - สวนมะเดื่อ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+500 - กม.26+350 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
124 05/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0301 ตอน แยกมะนาวหวาน - ม่วงค่อม ระหว่าง กม.27+200 - กม.28+500 (LT.) และ กม.26+000 - กม.27+300 (RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
125 05/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0302 ตอน ม่วงค่อม - คลองกระจัง ระหว่าง กม.73+600 - กม.77+100 (RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
126 05/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกษตรชัย - ตาคลี ระหว่าง กม.250+475 - 252+165 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
127 05/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอน ปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ระหว่าง กม.113+887- กม.114+207 และ ทางหลวงหมายเลข 3048 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยบง - ท่าลาน ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+100 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
128 05/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน หนองน้ำใส - ปางโก ระหว่าง กม.23+465 - กม.24+620 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
129 05/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1182 ตอน แยกนวมินทร์ - หาดเสลา ระหว่าง กม.3+225 - กม.4+160 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
130 03/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3327 ตอน นิคมเขาบ่อแก้ว - โค้งวิจารณ์ ระหว่าง กม.21+750 - กม.23+350 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 121 ถึง 130 จาก 141 รายการ