f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกโรงเรียนสุธีวิทยา - ดงจำปา ระหว่าง กม.144+086 - กม.146+940 27/03/2563 สทล.11/19/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
77 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โคกสำโรง - หนองม่วง ระหว่าง กม.192+614 - กม.196+440 27/03/2563 สทล.11/17/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
78 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอน ปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ระหว่าง กม.113+887 - กม.114+207 ทางหลวงหมายเลข 3048 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยบง - ท่าลาน ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+100 27/03/2563 สบ.19/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
79 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หนองม่วง - ลำพยนต์ ระหว่าง กม.211+221 - กม.212+508 25/03/2563 สทล.11/14/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
80 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3043 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองตาโล่ - สะพานใหม่ ระหว่าง กม.18+000 - กม.20+903 25/03/2563 สบ.21/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
81 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2089 ตอนควบคุม 0301 ตอน คลองท่าข้าม - น้ำตกวังก้านเหลือง ระหว่าง กม.39+300 - กม.42+050 25/03/2563 ลบ.2/(สร.)/10/2563 ลว.24 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
82 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3005 ตอน นครสวรรค์ - โกรกพระ ตอน 2 ระหว่าง กม.12+055 - กม.12+878 24/03/2563 สทล.11/13/2563 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
83 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3327 ตอน นิคมเขาบ่อแก้ว - โค้งวิจารณ์ ระหว่าง กม.21+750 - กม.23+350 24/03/2563 สทล.11/12/2563 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
84 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1145 ตอน ตากฟ้า - หัวถนน ระหว่าง กม.2+500 - กม.4+075 24/03/2563 สทล.11/11/2563 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
85 งานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 311 ตอน วัดกระดังงา - บ้านม้า ระหว่าง กม.47+550 - กม.48+600 23/03/2563 สทล.11.10.2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
86 งานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3188 ตอน ท่าเยี่ยม - ขอนหอม ระหว่าง กม.1+500 - กม.2+135 20/03/2563 สทล.11.6.2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
87 งานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3017 ตอน แยกนิคมสร้างตนเอง - แยกพัฒนานิคม ระหว่าง กม.5+130 - กม.6+805 20/03/2563 สทล.11.7.2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
88 งานจ้างเหมาทำการ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3028 ตอน บางงา - บ้านหมี่ ระหว่าง กม.4+900 - กม.6+200 23/03/2563 สทล.11.9.2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
89 งานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3028 ตอน บางงา - บ้านหมี่ ระหว่าง กม.2+730 - กม.4+015 20/03/2563 สทล.11.8.2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
90 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0203 ตอน เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.109+200 - กม.111+572 19/03/2563 ลบ.2/(สร.)/13/2563 ลว.27 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 76 ถึง 90 จาก 99 รายการ