f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ โปรเจคเตอร์ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2564 43064127 สำนักงานทางหลวงที่ 11
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถยนต์ จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้กับรถหมายเลข 74-6267-21-9 24/06/2564 430/30/108/64 สำนักงานทางหลวงที่ 11
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ รถหมายเลข 74-6267-21-9 22/06/2564 430/106/64 สำนักงานทางหลวงที่ 11
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนฝากระบะท้ายพร้อมทำสีและเปลี่ยนชุดกลอน รถหมายเลข 44-0643-18-6 22/06/2564 430/105/64 สำนักงานทางหลวงที่ 11
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ เพื่อสต๊อกส่วนเครื่องจักรกล 22/06/2564 430/35/104/64 สำนักงานทางหลวงที่ 11
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางเรเดียลขนาด 265.70 R 16 พร้อมหัวเติมลม เพื่อใช้กับรถหมายเลย 21-6651-17-5 , 21-6652-17-9 22/06/2564 430/30/107/64 สำนักงานทางหลวงที่ 11
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องล่าง รถหมายเลข 20-6302-19-0 14/06/2564 430/103/64 สำนักงานทางหลวงที่ 11
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ใช้กับรถหมายเลข 46-6417-05-5 10/06/2564 430/102/64 สำนักงานทางหลวงที่ 11
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตรี่ขนาด 12 โวลท์ 120 แอปม์ จำนวน 12 ลูก ใช้กับรถหมายเลข 82-6025-94-4 10/06/2564 430/30/100/64 สำนักงานทางหลวงที่ 11
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2564 4304064122 สำนักงานทางหลวงที่ 11
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2564 4304064121 สำนักงานทางหลวงที่ 11
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2564 4303564117 สำนักงานทางหลวงที่ 11
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2564 4303564116 สำนักงานทางหลวงที่ 11
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2564 4304064115 สำนักงานทางหลวงที่ 11
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2564 4306064112 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 106 ถึง 120 จาก 667 รายการ