f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสายพานไทมิ่ง เพื่อใช้กับรถหมายเลข 21-6493-15-0 21/07/2564 430/115/64 สำนักงานทางหลวงที่ 11
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางเรเดียลพร้อมจุ๊บเลส ขนาด 215.70 R 15 C จำนวน 4 เส้น เพื่อใช้กับรถหมายเลข 44-9095-13-8 21/07/2564 430/30/116/64 สำนักงานทางหลวงที่ 11
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2564 4309064172 สำนักงานทางหลวงที่ 11
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2564 4304064148 สำนักงานทางหลวงที่ 11
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2564 43064155 สำนักงานทางหลวงที่ 11
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2564 4304064153 สำนักงานทางหลวงที่ 11
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2564 4304064152 สำนักงานทางหลวงที่ 11
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 85 จำนวน 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2564 4303564154 สำนักงานทางหลวงที่ 11
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านเลขที่ 29 สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2564 43064170 สำนักงานทางหลวงที่ 11
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2564 43064169 สำนักงานทางหลวงที่ 11
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2564 4309064167 สำนักงานทางหลวงที่ 11
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรสาร Brother FAX จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2564 4309064166 สำนักงานทางหลวงที่ 11
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2564 4309064165 สำนักงานทางหลวงที่ 11
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2564 4309064164 สำนักงานทางหลวงที่ 11
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2564 4309064163 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 76 ถึง 90 จาก 667 รายการ