f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
586 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง 29/08/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 11
587 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกยางในพร้อมยางรอง ขนาด 7.50 -16 -12 ใช้กับรถหมายเลข 74-6203-16-8 27/08/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 11
588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ OKI รุ่น B412 จำนวน 2 กล่อง 27/08/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 11
589 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดานไวท์บอร์ดกรอบอลูมิเนียม ขนาด 120x240 ซม. จำนวน 2 ชิ้น 27/08/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 11
590 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2562 4308562169 สำนักงานทางหลวงที่ 11
591 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2562 4308562169 สำนักงานทางหลวงที่ 11
592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเช็คปั๊มเชื้อเพลิง หัวฉีด เปลี่ยนกระบอกซีลไฮดรอลิค เปลี่ยนการ์ดรับโซ่ และเครื่องล่างเปลี่ยนลูกรอก พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ ทุกรายการ 26/08/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 11
593 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ 70 แอมป์ จำนวน 2 ลูก 26/08/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 11
594 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถ จำนวน 21 รายการ เพื่อใช้กับรถหมายเลข 41-5065-79-3 26/08/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 11
595 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2562 4304062168 สำนักงานทางหลวงที่ 11
596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2562 4304062167 สำนักงานทางหลวงที่ 11
597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2562 4304062166 สำนักงานทางหลวงที่ 11
598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2562 4304062165 สำนักงานทางหลวงที่ 11
599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2562 4304062164 สำนักงานทางหลวงที่ 11
600 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2562 4304062163 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 586 ถึง 600 จาก 667 รายการ