f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2. .รายการ. 23/08/2564 430/40/64/215 สำนักงานทางหลวงที่ 11
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2. รายการ. 23/08/2564 430/40/64/228 สำนักงานทางหลวงที่ 11
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 6 รายการ. 23/08/2564 430/85/64/227 สำนักงานทางหลวงที่ 11
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16. รายการ. 23/08/2564 430/40/64/226 สำนักงานทางหลวงที่ 11
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ. 23/08/2564 430/40/64/219 สำนักงานทางหลวงที่ 11
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าสายเชื่อมสัญญาณจากคอมพิวเตอรืเข้าอทีวี จำนวน 3 รายการ. 23/08/2564 430/45/64/213 สำนักงานทางหลวงที่ 11
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่สแกนอุณหภูมิพร้อมขาตั้งและหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ. 23/08/2564 430/85/64/210 สำนักงานทางหลวงที่ 11
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ. 23/08/2564 430/40/64/222 สำนักงานทางหลวงที่ 11
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ. 23/08/2564 430/40/64/221 สำนักงานทางหลวงที่ 11
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ. 23/08/2564 430/85/64/220 สำนักงานทางหลวงที่ 11
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ. 23/08/2564 430/40/64/218 สำนักงานทางหลวงที่ 11
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 3 รายการ. 23/08/2564 430/70/64/217 สำนักงานทางหลวงที่ 11
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ. 23/08/2564 430/40/64/216 สำนักงานทางหลวงที่ 11
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 23/08/2564 430/45/64/214 สำนักงานทางหลวงที่ 11
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 23/08/2564 430/40/64/212 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 31 ถึง 45 จาก 667 รายการ