f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0302 ตอน ม่วงค่อม - คลองกระจัง ระหว่าง กม.77+300 - กม.81+910 (RT.) 11/10/2565 ลบ.2/(สร.)/10/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
107 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (ASPHALT HOT MIX RECYCLING) ทางหลวงหมายเลข 3048 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยบง - ท่าลาน ระหว่าง กม.0+675 - กม.2+577 05/10/2565 สบ.8/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
108 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 362 ตอนควบคุม 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ระหว่าง กม.7+366 - กม.8+570 05/10/2565 สบ.11/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
109 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0803 ตอน วังไผ่ - โนนปอแดง ระหว่าง กม.373+000 - กม.377+000 (RT) เป็นตอนๆ 05/10/2565 สทล.11.20.2566 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
110 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (ASPHALT HOT MIX RECYCLING) ทางหลวงหมายเลข 3020 ตอนควบคุม 0100 ตอน พระพุทธบาท - หนองโดน ระหว่าง กม.0+248 - กม.3+052 05/10/2565 สบ.9/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
111 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0101 ตอน สระบุรี - ตาลเดี่ยว ระหว่าง กม.0+100 - กม.2+500 RT. 05/10/2565 สบ.10/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
112 รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ ระหว่าง กม.69+950 - กม.71+000 05/10/2565 ลบ.2/(สผ.)/15/2566 ลว.14 ธันวาคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
113 รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3354 ตอน สระใหญ่ - ชอนม่วง ระหว่าง กม.13+750 - กม.16+959 05/10/2565 ลบ.1/7/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
114 รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ลำพยนต์ - เกษตรชัย ระหว่าง กม.221+400 - กม.222+300 03/10/2565 นว.2/5/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
115 รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3504 ตอน ห้วยน้ำดัง - เขาชนกัน ระหว่าง กม.25+350 - กม.26+200 03/10/2565 สทล.11.13.2566 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
116 รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3473 ตอน หนองจิกรี - ถนนสุด ระหว่าง กม.15+500 - กม.17+400 30/09/2565 สทล.11.7.2566 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
117 รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1119 ตอน น้ำสาดเหนือ - หนองผักหวาน ระหว่าง กม.0+050 - กม.1+800 30/09/2565 นว.2/2/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
118 รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1119 ตอน น้ำสาดเหนือ - หนองผักหวาน ระหว่าง กม.3+500 - กม.4+600 30/09/2565 นว.2/4/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
119 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3024 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านหมี่ - เขาช่องลม ระหว่าง กม.0+025 - กม.2+000 , ระหว่าง กม.6+640 - กม.7+320 และ ระหว่าง กม.8+580 - กม.9+175 30/09/2565 ลบ.1/3/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
120 รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3327 ตอน เนินมะกอก - นิคมเขาบ่อแก้ว ระหว่าง กม.4+475 - กม.6+000 30/09/2565 สทล.11.8.2566 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 106 ถึง 120 จาก 343 รายการ