f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 งานจ้างเหมาทำการ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3028 ตอน บางงา - บ้านหมี่ ระหว่าง กม.4+900 - กม.6+200 16/03/2563 สทล.11.9.2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
92 งานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3028 ตอน บางงา - บ้านหมี่ ระหว่าง กม.2+730 - กม.4+015 16/03/2563 สทล.11.8.2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
93 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0203 ตอน เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.109+200 - กม.111+572 13/03/2563 ลบ.2/(สร.)/13/2563 ลว.27 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
94 งานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกษตรชัย - ตาคลี ระหว่าง กม.250+475 - กม.252+165 13/03/2563 สทล.11/4/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
95 จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0301 ตอน แยกมะนาวหวาน - ม่วงค่อม ระหว่าง กม.27+200-กม.28+500(LT.)และกม.26+000-กม.27+300(RT.) 12/03/2563 ลบ.2/(สร.)/15/2563 ลว.27 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
96 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2273 ตอนควบคุม 0200 ตอน เขาแดง - สวนมะเดื่อ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+500 - กม.26+350 12/03/2563 ลบ.2/(สร.)/9/2563 ลว.22 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
97 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0302 ตอน ม่วงค่อม - คลองกระจัง ระหว่าง กม.73+600 - กม.77+100 (RT.) 12/03/2563 ลบ.2/(สร.)/14/2563 ลว.27 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
98 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 รายการ 10/09/2562 4309062192 สำนักงานทางหลวงที่ 11
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดชุดเครื่องแบบยามรักษาการณ์ แขนสั้น จำนวน 11 ชุด 06/09/2562 43062186 สำนักงานทางหลวงที่ 11
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุถังดับเพลิง น้ำยาดับเพลิง จำนวน 3 รายการ 06/09/2562 4308562185 สำนักงานทางหลวงที่ 11
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 06/09/2562 4306062184 สำนักงานทางหลวงที่ 11
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2562 4304062183 สำนักงานทางหลวงที่ 11
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2562 4304062182 สำนักงานทางหลวงที่ 11
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 06/09/2562 4304062179 สำนักงานทางหลวงที่ 11
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2562 4304062178 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 91 ถึง 105 จาก 107 รายการ