f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
211 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (ASPHALT HOT MIX RECYCLING) ทางหลวงหมายเลข 2089 ตอนควบคุม 0100 ตอน มวกเหล็ก - แสลงพัน ตอน 1 ระหว่าง กม.0+675 - กม.5+000 เป็นตอนๆ 15/12/2564 สบ.40/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
212 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (ASPHALT HOT MIX RECYCLING) ทางหลวงหมายเลข 3314 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน ท่าช้าง - ป๊อกแป๊ก - สันมะค่า ระหว่าง กม.2+360 - กม.4+020 และ กม.10+850 - กม.12+700 15/12/2564 สบ.38/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
213 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (ASPHALT HOT MIX RECYCLING) ทางหลวงหมายเลข 3314 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าช้าง - ป๊อกแป๊ก ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+870 และ กม.1+140 - กม.2+360 15/12/2564 สบ.39/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
214 รหัสงาน 08006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน สะพานพุแค - แยกมะนาวหวาน กม.22+700 (ด้านซ้ายทาง) 15/12/2564 ลบ.1/47/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
215 รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3030 ตอน ดงมะขามเทศ - บางระจัน ระหว่าง กม.4+500 - กม.6+300 15/12/2564 สทล.11.45.2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
216 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลเดี่ยว - ซับบอน ระหว่าง กม.8+485 - กม.9+410 15/12/2564 สบ.42/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
217 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2089 ตอนควบคุม 0200 ตอนแสลงพัน - คลองท่าข้าม ระหว่าง กม.27+000 - กม.31+941 (เป็นแห่งๆ) 15/12/2564 ลบ.1/46/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
218 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงเเละบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอนควบคุม 0201 ตอน พระนอน - ท่าตะโก ตอน 1 ระหว่าง กม.15+227 - กม.16+100 15/12/2564 นว.2/12/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
219 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3250 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองคณฑี - สันประดู่ ระหว่าง กม.4+000 - กม.5+550 และ กม.5+700 - กม.6+300 15/12/2564 สบ.37/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
220 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3017 ตอนแยกพัฒนานิคม - วังม่วง ระหว่าง กม.44+100 - กม.47+205 14/12/2564 สทล.11.40.2565 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
221 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเเผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ไชโย - ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ระหว่าง กม.84+300 - กม.85+720 14/12/2564 สทล.11.39.2565 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
222 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน ไดตาล - วังพิกุล ระหว่าง กม.75+700 - กม.76+900 13/12/2564 นว.2/13/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
223 รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3034 ตอน หน้าพระลาน - บ้านครัว ระหว่าง กม.6+500 - กม.7+800 และ กม.10+810 - กม.11+800 13/12/2564 สทล.11.36.2565 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
224 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หนองม่วง - ลำพยนต์ ระหว่าง กม.214+100 - กม.216+565 13/12/2564 สทล.11.37.2565 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
225 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกษตรชัย - ตาคลี ระหว่าง กม.233+250 - กม.234+400 13/12/2564 สทล.11.38.2565 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 211 ถึง 225 จาก 369 รายการ